National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time


Пилипенко Юрій Іванович

Pilipenko.jpg

  Доктор економічних наук, професор. Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1989 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії». Розпочав трудову діяльність у Дніпропетровському гірничому інституті на кафедрі політичної економії при якій у 1994 році закінчив аспірантуру за спеціальністю «Політична економія». Під керівництвом док. ек. н., проф. Задої А. О. підготував і захистив у 1995 році кандидатську дисертацію за темою «Економічний монополізм та його регулювання».  

У період з 2001 по 2006 рр. займав посаду завідувача кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». З 2006 р. по 2009 р. – докторант даної кафедри. Після закінчення докторантури працював на посаді професора, а з вересня 2012 р. - завідувача кафедри. У 2011 році захистив докторську дисертацію за темою «Технологічна система національної економіки та її регулювання».

Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Державне регулювання економіки».

Наукові інтереси: методологія сучасної економічної науки, проблеми технологічного розвитку економічної системи, інноваційний розвиток національної економіки.

Автор більш ніж 140 наукових і методичних праць.


Контакти:

+38 (0562) 47-15-66
E-mail: pilipenkoy@nmu.org.uaЛитвиненко.jpgЛитвиненко.jpg

Литвиненко Наталія Іванівна

Доктор економічних наук, доцент. Закінчила Дніпропетровський гірничій інститут за спеціальністю «Організація і нормування праці у машинобудуванні» та отримала кваліфікацію інженера-економіста.

З вересня 1998 року розпочала свою трудову діяльність викладача у Національному гірничому університеті. У 2003 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.01.01- економічна теорія. Під керівництвом док. ек. н., проф. Задої А. О. підготувала і захистила у 2004 році кандидатську дисертацію за темою «Фінансово-промислові групи: сучасні світові тенденції та проблеми становлення в Україні».

У 2011-14 рр. навчалася в докторантурі при кафедрі економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Інституціональні чинники розвитку сучасної соціально-економічної системи».

З листопада 2014 року по т. ч. працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин.

Наукові інтереси: інституційна теорія, методологія сучасної економічної науки, крос-культурний аналіз економічних систем, інноваційний розвиток національної економіки. Автор більше 100 наукових на навчально-методичних робіт.Пилипенко Ганна Миколаївна

Доктор економічних наук, професор. Закінчила економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1990 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії». Розпочала трудову діяльність у Дніпропетровському металургійному інституті на кафедрі політичної економії. У 1995 році закінчила аспірантуру в Гірничому університеті за спеціальністю «Політична економія». Під керівництвом док. ек. н., проф. Задої А. О. підготувала і захистила у 1996 році кандидатську дисертацію за темою «Рівновага споживчого ринку: політекономічний аспект».

З 2002 року працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2010 році закінчила докторантуру. Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Сучасні економічні теорії», «Інституційна економіка».

Наукові інтереси: інституційна теорія, методологія сучасної економічної науки, проблеми взаємодії держави і ринку, вплив культури на економічну діяльність, інноваційний розвиток національної економіки.

Автор більш ніж 140 наукових і методичних праць.

Гузенко.jpg

Гузенко Ірина Юріївна


Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. У 1990 році закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала кваліфікацію економіста, викладача політекономії. Почала трудову діяльність на посаді асистента кафедри економіки Запорізького державного університету. У 1991 році вступила до аспірантури Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. У період 1990-2012 рр. працювала на посадах стажера-дослідника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника відділу глобалістики, геополітики і геоекономіки, ученого секретаря Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. З 2012 року по 2013 рік виконувала обов’язки вченого секретаря ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», а з 2013 р. по 2015 рік – старшого наукового співробітника Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та НДФІ Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. З 2018 року – доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Національний гірничий університет».

У 2001р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми науково-технічної інтеграції в Європейському Союзі в умовах глобалізації економіки». У 2005 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Наукові інтереси: дослідження глобалізаційних процесів у технологічній сфері, європейська економічна та науково-технологічна інтеграція, міжнародний контекст науково-технічної політики України. Автор близько 40 наукових та навчально-методичних робіт.Черкавська Тетяна Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила економічний факультет Ростовського державного університету у 1976 році за фахом «Економіст, викладач політичної економії». У 1984 році закінчила аспірантуру в Ленінградському державному університеті за спеціальністю «Політична економія». У 1986 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Відтворення головної виробничої сили в умовах інтенсифікації виробництва».

З 1995 року працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет». Викладає дисципліни «Основи економічної теорії», «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Теорія фірми», .

Наукові інтереси: соціально-економічний розвиток національної економіки, проблеми макроекономіки та міжнародних економічних відносин, інноваційний розвиток національної економіки.

Автор більш ніж 80 наукових та науково-методичних праць.Реліна Ірина Євгенівна

Кандидат економічних наук. У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара і здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка». Почала трудову діяльність на посадах інженера, перекладача Південноукраїнської АЕС. З 2008 року по 2011 рік навчалася в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Працювала на посадах асистента та старшого викладача кафедри міжнародної економіки ПДАБА. У період 2014-2016 рр. займала посаду доцента кафедри міжнародної економіки та світових фінансів Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. З 2018 року – доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Національний гірничий університет».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Наукові інтереси: міжнародна міграція робочої сили, іноземні інвестиції, міжнародна соціальна політика. Автор близько 40 наукових та навчально-методичних робіт.


Геращенко Світлана Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент. У 1997р. закінчила економічний факультет Державної гірничої академії України за спеціальністю «Економіка підприємства». Кандидат економічних наук від 04.07.2001р. Тема дисертації: «Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України». Науковий керівник – докт. екон. наук, проф. Петруня Юрій Євгенович. Доцент від 15.12.2005р.


 Чорнобаєв Владислав Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент. В 2003 р. закінчив фінансово -економічний факультет Національного гірничого університету України за спеціальністю «Облік та аудит». Кандидат економічних наук від 27.05.2009р. Тема дисертації: «Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України». Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Пилипенко Ганна Миколаївна.Андрейчикова Аліна Миколаївна 

Асистент. У 1999 р. закінчила навчання у Національній гірничій академії України за спеціальністю «Економіка підприємства», отримала кваліфікацію економіста. З 1999 по 2002 рік навчалася в аспірантурі Національного гірничого університету. З 2000-го року працює асистентом кафедри економічної теорії та основ підприємництва. Викладає дисципліни: “Політична економія”, “Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”

Сфера наукових інтересів – проблеми ризиків економічної діяльності. Тема дисертації «Макроекономічні ризики та економічний прибуток на ринку цінних паперів України».


Сердінова Анна Сергіївна

Закінчила навчання в 2005 році у Національному гірничому університеті за спеціальністю економіст-менеджер, отримала кваліфікацію магістр. З 2005 по 2008 рр. навчалася в аспірантурі. З 2007 р. працює на кафедрі економічної теорії та основ підприємництва. На даний час закінчує роботу над кандидатською дисертацією за темою «Податкові пільги як інструмент регулювання соціально-економічних процесів національної економіки».

Сфера наукових інтересів: економіко-математичні методи в економіці, фіскальна політика, податкові пільги, мікроекономіка, національна економіка.

Викладає дисципліни: основи економічної теорії, політекономія, мікроекономіка, макроекономіка.
 

© 2006-2018 Інформація про сайт