Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
16.11.2012

Кафедрі філософії Національного гірничого університету виповнюється 50 років

50 років кафедра філософії Національного гірничого університету плідно працює в стінах одного з найкращих університетів України, здійснюючи головну місію освіти – виховання гідної людини, світогляд якої є підґрунтям духовного розвитку суспільcтва. Як наголошує керівник колективу, доктор філософських наук, професор Ю.О. Шабанова: «Кафедра філософії покликана піднятися над прикладними цілями та зосередитися на вічному, сутнісному, знаковому для людини в цілому, виконує особливе призначення – утримувати те, що швидко губиться в плині економічних досягнень та цивілізаційних змін, те, що сприяє цілісному погляду на світ і на високе призначення людини. У різні періоди й державні устрої, так чи інакше, кафедра філософії зверталась до духовних цінностей, до ідеалів добра та розвитку людини.

З часу заснування кафедри (1962 року) її очолювали гідні професіонали, люди з багатим внутрішнім світом, всебічно освічені й культурно розвинуті особистості: кандидат філософських наук, доцент С.М. Черненко; кандидат філософських наук, доцент Ю.М. Колотій; кандидат філософських наук, доцент В.О Пелих; доктор філософських наук, член-кор. АПН України, професор П.І. Ігнатенко; кандидат філософських наук, професор А.С. Резницький, доктор філософських наук, професор Т.С. Пархоменко; доктор філософських наук, професор В.В. Хміль.

Сьогодні кафедра живе цікавим, творчим та по-доброму неспокійним життям. Нові ініціативи кафедри завжди знаходили підтримку та розуміння ректора академіка НАН України Геннадія Григоровича Півняка.

Кафедра філософії НГУ першою в дніпропетровській області відкрила магістратуру за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» й дотепер міцно тримає першість за якістю підготовки студентів.

При кафедрі філософії функціонують чотири культурно-освітянських центри. Розширив свою діяльність Центр естетичного розвитку, в межах якого проходять виставки робіт художників України та інших країн світу, творчі зустрічі з письменниками, поетами, акторами, концерти солістів Будинку органної та камерної музики, Дніпропетровського театру опери та балету, Дніпропетровської філармонії, студентів Дніпропетровської консерваторії. Камерна аудиторія, де відбуваються ці заходи, стала невеличким культурним центром, що збирає не лише студентів та викладачів університету, а й шанувальників мистецтва всього міста.

Психологічні проблеми спілкування студентів з однолітками, викладачами та батьками, питання комунікативних зв’язків та професійних відносин, актуальні аспекти психологічного здоров’я молоді, науковців, викладачів вирішує Соціально-психологічна служба при кафедрі філософії, заснована у 2005 році. Особистісні консультації психолога в умовах суворої конфіденційності, психологічні тренінги та семінари, соціологічні опитування та тестування – це неповний перелік діяльності служби, яка покликана відтворити в університеті атмосферу психологічної комфортності та гармонійного розвитку колективів, а також окремих особистостей нашого навчального закладу.

Покликанням часу стало відкриття «Міжнародного центру інженерної педагогіки», як результат плідної співпраці в напрямку розширення педагогічної підготовки представників вищої технічної школи з «Міжнародним товариством інженерної педагогіки» (IGIP). Професори НГУ ще з 1997 року стають членами IGIP, беруть активну участь у Міжнародних конгресах та конференціях, що сприяє обміну досвідом та утвердженню високого статусу вітчизняної освіти й НГУ в світовому науковому середовищі.

Вітчизняні освітянські традиції відтворюються та досліджуються у «Лабораторії гуманної педагогіки», що заснована у 2009 році при кафедрі. В межах діяльності лабораторії магістранти за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» вивчають сучасні здобутки в цьому напрямку, виконують магістерські роботи з проблем гуманної педагогіки, готують до публікацій у вітчизняній пресі статі за результатами цих досліджень, активно беруть участь у конференціях та семінарах з проблем сучасної педагогіки вищої школи.

При кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю «Історія філософії», в межах якої за останні часи було захищено кандидатські дисертації Яременко І.А. («Коммунікативне вчення Ю.Хабермаса» - наук. керівник проф. Шабанова Ю.О.) Яроша О.М. («Містичний вимір неоплатонічного вчення Ніколи Кузанського» - наук. керівник проф. Шабанова Ю.О.), Захарчука О.М. («Соціально-політичне вчення Ф.Ніцше» - наук. керівник проф. Шабанова Ю.О.). За межами аспірантури захистили кандидатські дисертації Агієнко І.В., Варшавський О.П., Павленко І.В. Пазинич Ю.М., Тарасова Н.Ю.,

Всі цікаві справи, зв’язки та починання здійснюються завдяки чудовому колективу кафедри філософії Національного гірничого університету, де кожен є неповторною індивідуальністю. Традиції кафедри зберігає кандидат філософських наук, доцент Володимир Володимирович Мухін, який все творче життя віддав кафедрі філософії гірничого. Гордість кафедри – мудрі та талановиті науковці, кандидати філософських наук, доценти Валерій Євгенович Громов, Валерій Петрович Жижченко, Іван Федорович Блєднов, – які самовіддано присвячують себе науці та студентам. Творчі та самобутні особистості кандидатів наук, доцентів Ігоря Васильовича Павленка, Наталії Юріївни Тарасової, Юлії Миколаївни Пазинич, Тетяни Володимирівни Журавльової, старшого викладача Любові Іванівни Осипової збагачують діяльність кафедри цікавими ініціативами, реалізуючи свої таланти в естетичних та соціокультурних, антропологічних, філософсько-психологічних та педагогічних. Надія кафедри - перспективні та ініціативні молоді науковці, які активно беруть участь у всіх сферах творчого житті кафедри, отримали звання кандидатів філософських наук (О. М. Ярош, О. Ф. Захарчук), готують свої дослідження до захисту (Д. В. Жадяєв, О. Я. Дичковська). Не можна не згадати кандидата філологічних наук, доцента Валентину Леонідівну Галацьку, яка, хоча і є сумісником, живе повноцінним життям кафедри, збагачує її діяльність гідною риторикою та щирістю відчуттів. Шановані в колективі кафедри – методист Тамара Михайлівна Пахомова, що турботливо ставиться до кожного й тримає руку на пульсі розкладу занять; старший лаборант Тетяна Миколаївна Аксютенко, берегиня книжних скарбів кафедри, тонка поетична душа, яка любить та шанує рідну культуру; старший лаборант Людмила Миколаївна Макарова, відповідальна, вдумлива особистість з філософським світосприйманням; лаборант Євгенія Клепач, надійна помічниця для всіх співробітників.

У зверненні до своїх колег, однодумців, друзів завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор Юлія Шабанова говорить:

– Кафедра філософії Національного гірничого університету – це колектив цікавих та неповторних людей, чудових викладачів і ґрунтовних науковців. Чуйні та творчі, душевні й розумні, раціональні й спонтанні! Мої улюблені кафедрали, вітаю Вас з Нашим Ювілеєм! 50 років для людини – це творче акме, для кафедри – період розквіту та укріплення. Сподіваюсь, що попереду, у нас ще багато наукових знахідок та творчих досягнень. Хай щастить тобі, кафедро філософії, на довгому життєвому шлях, де духовний зв'язок з вищою істиною допоможе відчувати еволюційні потяги до гармонійного співіснування Людини та Всесвіту, де інтуїції філософа попереджають людські помилки й мудро вказують на шлях Істини, Добра та Краси!


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт