Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
27.11.2012

Інженер з великої літери затребуваний усюди й завжди!

тати таким в НГУ є всі можливості. Нещодавно виповнилося 75 років кафедрі гірничих машин та інжинірингу, Біля витоків її організації стояли відомі вчені-гірники-академіки Лев Дмитрович Шевяков та Олександр Митрофанович Терпигорєв.

З 1991 року кафедру очолив Всеволод Петрович Франчук, професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки та техніки України. Під його керівництвом захищено 70 кандидатських та 5 докторських дисертацій. На кафедрі працюють педагоги високої кваліфікації.

Джерелом поповнення кафедри науково-педагогічними кадрами є студентські наукові колективи, які сприяють розвитку творчої активності студентів не тільки у науково-дослідній, а й у навчально-виховній роботі.

Особливу увагу на кафедрі приділяють викладанню такої дисципліни, як комп’ютерні технології, також студенти вивчають дизайн, економіку, менеджмент та багато інших предметів. Після закінчення випускники стають банкірами, маркетологами, директорами та політиками. Працюють вони не тільки в Україні, а й у США, Німеччині та інших країнах. Наприклад, один з випускників працює викладачем у Москві в університеті ім.М.Е. Баумана.

Для активної участі в інноваційному процесі і для вирішення проблем працевлаштування випускників представники кафедри намагаються вийти на гірничі компанії або інші корпорації.

Як говорить наш ректор, кафедра гірничих машин та інжинірингу є однією з найкращих в Україні!

Анастасія Русанова, ТТмм-10-1 


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт