Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
22.07.2013

НАШІ СТУДЕНТИ ПІЗНАЮТЬ БУДОВУ ЗЕМНОЇ КОРИ В ГІРСЬКОМУ КРИМУ

   У липні проходить Кримська геологічна практика для студентів гірничого факультету, які закінчили перший курс. Очолює практику завідувач кафедри загальної та структурної геології, проректор з навчальної роботи, професор Юрій Тимофійович Хоменко. До речі, його завзятість, енергійність, батьківське піклування і закоханість у свою справу, вражають і надихають студентів. Ці дні, напевне, для них запам’ятаються на все життя.


Довідка-роздум: Досить давно стало зрозумілим, що теоретичні відомості, отримані з курсу загальної геології, повинні бути закріплені польовими спостереженнями. Такі спостереження став проводити зі студентами вже на початку ХХ століття академік А.П.Павлов, якийу 1907 році випустив перший посібник з проведення геологічних екскурсій в околицях Москви. Нині подібні екскурсії та навчальні геологічні практики проводяться в багатьох вищих навчальних закладах України та Росії. Як правило, вибір місця для проведення практик визначається, особливо сьогодні, фінансовими можливостями навчального закладу. і Зазвичай, практики, проводяться в околицях міста, де розташований інститут чи університет. Студенти Національного гірничого університету за підтримки ректорату і, зокрема, завдяки зусиллям професорсько-викладацького складу кафедри загальної та структурної геології, вже кілька років мають можливість проходити практику в Криму!

Основна мета гірської практики - знайомство студентів з сучасними геологічними процесами і слідами прояву їх у геологічному минулому. Причини, з яких практика з загальної геології проводиться саме в Криму, очевидні. Своєрідність геологічних процесів полягає в тому, що немає такого регіону в Європі, де їх прояв одночасно зосередився б на порівняно невеликій території, за винятком Кримського півострова. Тут вони рівномірно проявляються повсюдно. Тож оптимальним завданням практики із загальної та структурної геології є демонстрація всіх, або, принаймні, більшості геологічних процесів, що розглядаються в теоретичному курсі. Нашим майбутнім фахівцям гірничого профілю вкрай важливо розуміти будову земної товщі, наочно вивчити тектонічні прояви, тріщин уватість гірських порід, випробувати гірські породи та мінерали, з якими згодом їм доведеться стикатися при підземній розробці вугільних родовищ і не тільки.

З цієї точки зору Кримський півострів є дуже сприятливим регіоном. Сильні вітри на високогірних плато Криму і у вузьких долинах створюють цікаві еолові форми. Гірський рельєф Криму визначає різноманіття гравітаційних процесів–обвалів, осипів, зсувів. На величезних площах Головної гряди Кримських гір, що складається в основному з аргілітів, алевролітів, вапняку і мергелів, класичний розвиток отримали різні форми тектонічних порушень, складчастості, поверхневого і підземного карсту. Дуже активно діють в Криму гірські річки, що створюють типові долини, широкі і вузькі каньйони. Доступна для спостереженняі абразійна робота моря. Численні свіжі тріщини в масивах гірських порід і спорудах дають уявлення про сейсмічну активність регіону. Хоча в Криму немаєдіючих вулканів, але при вивченні застиглих лав і туфів, створюються чіткі уявлення про процеси магматизму.  


  

Тож за визначеними маршрутами студенти знайомляться з геологічною будовою цього дивовижного краю, з його унікальними геологічними об'єктами.Вони отримують перші практичні навички польової роботи геолога: самостійно ведуть записи в польових книжках, відбирають зразки гірських порід і мінералів, вимірюють елементи залягання гірських порід, орієнтуються за допомогою компаса та ще багато іншого. Після закінчення практики студенти складають залік з декількох складових частин: прийом польових матеріалів (польові щоденники і колекція зразків), написання висновків кожного маршруту, перевірки теоретичних знань студентів.  

Практика цієї партії проведена успішно!

  Роботи в Криму тривають ... 

Елла Максимова,доцент кафедри підземної розробки родовищ, координатор геологічної практику студентів Гірничого інституту


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт