Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
28.04.2011

Оголошення про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування».

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» ліцензує діяльність з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр в галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування». Кваліфікація – «Фахівець з машинобудування». Професійні назви робіт (первинні посади) за ДК 003:2005, що здатний виконувати бакалавр напряму «Машинобудування»: технік-конструктор (механіка), механік дільниці, механік цеху, механік підземної дільниці, механік перевантажувальних машин та інш.

Згідно з профілем університету підготовка фахівців-машинобудівників передбачається в першу чергу для машинобудівних підприємств і гірничо-видобувних регіонів Дніпропетровської області та України в цілому.

Базовим структурним підрозділом у Державному ВНЗ «НГУ» з підготовки фахівців усіх рівнів за напрямом 6.050503 «Машинобудування» є кафедра гірничих машин та інжинірингу.

Показники Державного ВНЗ «НГУ» і випускаючої кафедри гірничих машин та інжинірингу з усіх видів діяльності відповідають чинним вимогам:

  • Професорсько-викладацький склад має відповідну базову освіту, загальна чисельність викладачів, які обслуговують напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування» і мають вчений ступінь, сягає 85%. Усі викладачі кафедри постійно здійснювали різнобічне підвищення кваліфікації.
  • Навчальні плани, освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалаврів заявленого напряму підготовки погоджено у встановленому порядку. Навчально-методичне забезпечення для дисциплін навчального плану є у повному обсязі;
  • Бібліотека Державного ВНЗ «НГУ» має нормативну забезпеченість студентів підручниками та навчальними посібниками, а також кількість посадкових місць, яка відповідає нормам відносно загального контингенту студентів;
  • Аудиторії базової кафедри гірничих машин та інжинірингу оснащені сучасними технічними засобами навчання.
  • Викладачі кафедри гірничих машин та інжинірингу володіють комп’ютерними технологіями, сертифіковані корпорацією SolidWorks Corp. (США) по програмам CSWP, CSWА,
  • Наказом міністра освіти і науки України при Національному гірничому університеті було створено навчально-науково-методичний комплекс «Машинобудування», до складу якого входять: НВГ «Дніпротехсервіс», ВАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», та ВО «Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова». Підприємства, що входять у комплекс «Машинобудування» є базами практик студентів кафедри гірничих машин та інжинірингу та майбутніми місцями їх роботи.
  • Державний ВНЗ «НГУ» має стовідсоткове забезпечення необхідними власними навчальними площами. На території, яка закріплена за зазначеним навчальним закладом, розміщуються 11 навчально-лабораторних корпусів, 6 гуртожитків (100% забезпечення потреби), 4 їдальні, спортзал та 4 спортивних майданчики, медпункт, спортивно-оздоровчий табір.

До списку© 2006-2019 Інформація про сайт