Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
17.02.2014

Українсько-американський ліцей при Національному гірничому університеті формує гідне майбутнє України


Перші кроки реформування української освіти пов’язані з появою навчальних закладів, таких як ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми, приватні навчальні заклади, що зробили спробу змінити не лише свою назву, а й правила прийому та специфіку підготовки учнів. Творча атмосфера, висококваліфікований педагогічний колектив з високим моральним та духовним потенціалом стали запорукою успіху таких освітніх закладів.

Українсько-американський ліцей при Національному гірничому університеті (НГУ, м. Дніпропетровська) засновано в 1997 році з метою розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей, формування високоінтелектуальної, творчо мислячої особистості з розвиненим почуттям гідності та чітко визначеною громадянською позицією. Назва ліцею відображає початкову ідею - створити навчальний заклад, який би об’єднав кращі методики навчання, характерні для систем освіти України та США. Засновниками ліцею виступили Дніпропетровська міська рада та Національний гірничий університет. Щороку в грудні ліцей святкує своє професійне свято – День ліцеїста. Учні з завзяттям готуються до цього дня і демонструють на урочистостях вокальні, танцювальні та акторські таланти на сцені актового залу НГУ.

Девізом ліцею є гасло «Мало дивитися на сходинки, треба піднятися вгору» і недарма, адже тут викладають не лише математику, українську та англійську мови, але й блок економічних дисциплін (основи економічної теорії, маркетинг, основи підприємницької діяльності), блок культурно-освітніх дисциплін (культура та мистецтво людства, психологія людських стосунків, основи екології, психологія ділового спілкування), проводять індивідуальні консультації з базових дисциплін за вибором. Навчальні предмети викладаються українською та англійською мовами.

До речі, англійську мову у ліцеї вивчають за двома програмами. За програмою Міністерства освіти і науки України учні навчаються англійської мови (граматичний аспект) із застосуванням комунікативних технологій навчання та використанням підручників вітчизняних, американських та британських видавництв). Англійською мовою викладаються варіативні спецкурси “Ділова англійська мова”, “Краєзнавство США”, “Основи економіки”, а також розділи зарубіжної літератури, що стосуються американської та британської літератури. А за програмою Pitzer College ліцеїсти навчаються в Українсько-Американському лінгвістичному центрі (розмовна практика) з використанням навчальних посібників, аудіо- та відеокурсів, узгоджених з американською стороною та під керівництвом викладачів із США.

Директор ліцею, академік Академії будівництва і архітектури України, професор, доктор технічних наук А.М. Роєнко, за його словами, керується принципом «культ навчання» - учні не лише засвоюють знання, але і навчаються бути дисциплінованими, відповідально ставитись до роботи, відповідати з свої вчинки. «На відміну від школи, у нас, якщо дитина захворіла і пропустила заняття, складається графік його відпрацювання. Тобто не буває так, що хтось з учнів пропускає тему чи завдання, - наголошує Анатолій Миколайович. – Суворими є правила навчання і дисципліни, які викладені у Кодексі ліцеїста. За їх порушення ми виключаємо учня з ліцею, і це правило єдине для всіх».

В Українсько-американському ліцеї навчаються учні 9 -11 класів, але ось вже упродовж семи років відкрито підготовчі курси для учнів сьомих - восьмих класів. Навчальний процес побудовано таким чином, аби учні могли поглибити свої знання з базових дисциплін, оволодіти двома іноземними мовами - англійською та німецькою, навчитися застосовувати набуті навички та вміння на практиці. Навчальний процес у ліцеї забезпечують висококваліфіковані вчителі та професорсько-викладацький склад НГУ. За час існування колектив ліцею впровадив у навчальний процес декілька американських технологій навчання та виховання, які використовуються в кращих приватних школах США та Великої Британії. Серед них – рейтингова система, система подвійної оцінки, яка була впроваджена задовго до введення в Україні 12-бального оцінювання.

Ліцей працює у тісному співробітництві з навчальними закладами та освітніми організаціями України, США, Німеччини. Все це сприяє залученню України до європейського та світового співтовариства, поглибленому вивченню економічного стану інших країн, поширенню економічних знань та досвіду в умовах вільного підприємництва та інтеграції особистості в систему світової культури. Але вихід фахівця на такий рівень діяльності неможливий без спеціальної підготовки студентів, ґрунтовних знань іноземних мов. Саме тому підготовка учнів іде з урахуванням критеріїв провідних вищих навчальних закладів України та Європи.

Умови навчання в ліцеї, навчальні програми, матеріально-технічне забезпечення дозволяють дати учням ґрунтовні знання з фундаментальних дисциплін, здійснити початкову профорієнтацію і підготовку до майбутньої спеціальності. «Звичайно, це формує певний конкурс при вступі до ліцею, – розповідає Анатолій Роєнко. – Навіть був рекордний випадок, коли у нас навчалось 224 учні. Але невелика кількість дітей у класі – в середньому 19 (найбільше – 23), сприяє робочій атмосфері, і кожен учень має змогу не лише декілька разів відповісти на уроці, вирішити завдання та зробити доповідь біля дошки, але і отримати за один урок три і більше оцінок. Таким чином поняття «заборгованості» у нас в принципі неможливе. Звичайно, ми з розумінням ставимося, якщо учень тривалий час хворів, але навчання побудоване таким чином, що завдяки графіку повторювань та індивідуальних консультацій цей пропуск буде нівельовано».

Після другої години дня навчання у ліцеї закінчується, і учні мають змогу відвідати будь-яку консультацію, з викладачем опрацювати матеріал, який викликав труднощі, зробити домашнє завдання. Таким чином процес навчання не перевантажує ліцеїста, залишається час і на себе. До речі, як зазначив директор, те що навчання в Українсько-Американському ліцеї вимірюється парами, як в університеті, мобілізує учнів. Вони швидко звикають, а потім в університеті уникають важкого періоду адаптації, який властивий учням шкіл.

Окрім основної навчальної програми, ліцеїсти мають змогу створювати власні наукові проекти, досліджувати певні теми і захищати свої напрацювання на рівні університетських курсових. Такий підхід сприяє різнобічному розвитку та виявленню гуманітарних чи технічних нахилів.

Недарма ось уже декілька років поспіль Українсько-Американський ліцей входить до трійки кращих навчальних закладів середнього рівня освіти (рейтинг формується на основі аналізу результатів ЗНО в 300 навчальних закладах України). І зовсім не дивно, що випускники ліцею потім «підкорюють» не лише кращі Дніпропетровські університети, але й київські та львівські.

Дарина Бутко, ІАЦ НГУ


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт