Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
28.03.2014

ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА СЕРГІЯ БЛОХІНА

На механіко-машинобудівному факультеті НГУ пройшла міжнародна конференція «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ ДЛЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ТРАНСПОРТУ - 2014», присвячена пам’яті професора Сергія Блохіна, якому 27 березня виповнилося б 60 років. 

Сучасні вимоги до кваліфікаційного рівня фахівців спонукають до пошуку і використання нових інноваційних методів і технологій підготовки інженерно-технічних кадрів. Проблемам інновацій і модернізації у сфері інженерно-технічної освіти велику увагу приділяв декан механіко-машинобудівного факультету Національного гірничого університету (НГУ) професор С.Є.Блохін.

Багато років ім'я професора Блохіна було нерозривно пов'язане з Національним гірничим університетом. З 1993 р. він очолював кафедру будівельної, теоретичної і прикладної механіки, а з 1994 р. - був деканом одного з провідних факультетів – механіко-машинобудівного (ММФ). За його безпосередньою участю на факультеті були створені нові кафедри і відкриті спеціальності «Автомобілі і автомобільне господарство», «Організація перевезень і управління на транспорті», підготовлена низка кандидатів і докторів наук.

Він був ініціатором створення НДЛ «Динаміка і міцність несучих конструкцій штучних споруд гірничо-металургійних підприємств». З 1988 року був науковим керівником цієї лабораторії. Практично вперше у вітчизняній практиці співробітники НДЛ провели комплексні експериментальні дослідження взаємодії штучних споруд і екіпажів рухомого складу кар'єрного транспорту, дослідили питання динаміки шахтних копрів, підйомних установок, галерей стрічкових конвеєрів, розглянули цілий комплекс завдань, що стосуються збільшення термінів служби і підвищення безпеки експлуатації об'єктів шахтної поверхні, а також мостів і шляхопроводів гірничо-збагачувальних комбінатів.

Всім своїм життям Сергій Євгенович вписав яскраву сторінку не лише в науку, але і у виховання інженерних кадрів. За роки його трудової діяльності на факультеті здобули освіту тисячі студентів, що вважали його другим батьком завдяки чуйній і небайдужій натурі. Він був доступним і доброзичливим у спілкуванні з співробітниками і студентами, відзначався гострим розумом, невгамовною енергією і креативністю, вмінням швидко формулювати завдання і концентрувати зусилля з їх реалізації.

Трудову діяльність в НГУ (ДГІ) Сергій Євгенович почав у 1981 році асистентом після захисту кандидатської дисертації під керівництвом академіка М.Г. Бондаря за участю академіка В.А. Лазаряна. У 1989 році Сергій Блохін захистив докторську дисертацію на тему «Динаміка тягових агрегатів і підвищення ефективності експлуатації кар'єрних поїздів», яка поклала початок циклу наукових робіт, присвячених системам примусового вписування залізничних екіпажів в криві малого радіусу. Автоматичні системи управління поворотом візків і зараз успішно застосовуються на Оленегірському, Губкінському, Алмаликському і Соколовсько-Сарбайському гірничо-збагачувальних комбінатах.

За час своєї діяльності Сергій Євгенович опублікував близько 200 наукових праць, у тому числі 3 монографії, підготував сім кандидатів і два доктори наук, зареєстрував 21 патент. Сергій Блохін – академік Підйомно-транспортної академії наук України, тривалий час був членом експертних рад ДАК МОН України і ВАК України. Був лауреатом премії імені академіка В.А. Лазаряна в галузі механіки (1985 р.), премії імені Ленінського Комсомолу України (1987 р.). За внесок в підготовку кадрів для гірничої промисловості нагороджений Почесною грамотою кабінету міністрів України (1999 р.), був повним кавалером знаку «Шахтарська слава».

Мета даної конференції – представити нові сучасні технології підготовки інженерів, перспективи використання і впровадження сучасних інновацій в освіті і науці, активним ідеологом і провідником яких свого часу був професор С.Є. Блохін.

Інформаційно-аналітичний центр НГУ


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт