Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
05.05.2014

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОЧИМА СТУДЕНТІВ

29 квітня 2014 року в рамках тижня студентської науки на кафедрі обліку і аудиту ДВНЗ «Національний гірничий університет» відбулась науково – практична конференція «Актуальні питання обліку і аудиту в системі формування сучасної економіки». Такий вектор наукової думки був обраний з огляду актуальності даної проблеми в міжнародній практиці. Слід зазначити, що фахівці з обліку і аудиту вже декілька років поспіль за рівнем попиту на ринку праці займають друге місце після програмістів (версія журналу «Forbes»).

Особливий інтерес у присутніх викликали теми доповідей, що стосуються нестандартних об’єктів обліку: «Футбольні гравці, як об’єкт бухгалтерського обліку», «Списання лікарських засобів», «Використання комп’ютерних програм для ведення сімейного бюджету» та інші.

Урочистим привітанням конференцію відкрила завідувач кафедри д.е.н., професор Пашкевич Марина Сергіївна.

Присутнім були представлені теми доповідей студентів І, III–V курсів спеціальності «Облік і аудит» Інституту економіки:

1. Капітальні інвестиції та їх особливості (Молдавану Анна, гр. ЕО-08-1с);

2. Управління готовою продукцією (Мітуріч Альона, гр. ЕО-08-1с);

3. Перспективи розвитку економіки України (Досужий Владислав, гр. ОАфе-10-1);

4. The Impact of Inflation on Business (Пяста Марина, гр. ОАфе-10-1);

5. Дистанційні методи викладання облікових дисциплін (Лутак Анна, гр. ОАфе-10-1);

6. Перспективи розвитку економіки України (Гомілка Денис, гр. ОАфе-10-1);

7. Управління товарними запасами з використанням системи АВС-аналіз (Мовчанюк Тетяна, гр. ОАфе-10-1);

8. Теневая экономика: причины, последствия, пути преодоления (Ясковец Анна, гр. ОАфе-10-1);

9. Нюансы организации электронного доукментооборота на предприятии (Хвостенко Юлия, гр. ОАфе-10-1);

10. Особливості аудиту основних засобів на залізниці (Припадчева Юлія, гр. ОАфе-10-1);

11. Футбольные игроки, как объект бухгалтерского учета (Ягольник Татьяна, гр. ОА-10-1);

12. Розвиток лізінгу в Україні (Ібішова Гюльнара, гр. ОАфе-10-1, Ещеулова Юлія, гр. ОАфе-10-1);

13. Курс гривні (Ільченко Анастасія, гр. ОАфе-10-1);

14. Списання лікарських засобів (Мокусієнко Євгенія, гр. ОАфе-11-1);

15. Використання комп’ютерних програм для ведення сімейного бюджету (Карпенко Тамара, гр. ОАфе-11-1);

16. Придбання в лізинг чи кредит? (Ковальчук Тетяна, ОАфе-11-1);

17. Особливості податкового обліку в турагенціях (Тяско Дар’я, гр. ОАфе-11-1).

18. Методы организации учета в заведениях ресторанного хазяйства (Ермолаева Марина, гр. ОАфе-10-1);

19. Аутсортинг (Расторгуєва Вікторія, гр. ОАфе-10-1, Супрунова Анна, гр. ОАфе-10-1);

Всі доповіді супроводжувались натхненим обговоренням, що свідчіть про живий інтерес та небайдужість студентів до актуальних питань розвитку економіки України. Матеріал викладався цікаво з використанням презентацій, виконаних на високому професійному рівні.

Слід зазначити, що студенти провели кропітку роботу, занурившись у глибинну суть досліджуваної проблеми і, що особливо цінно, зуміли в лаконічній формі донести основні положення теми та зробити висновки.

Тож щирі витання нашим студентам.

Більше інформації на сайті кафедри – http://oa.nmu.org.ua/ua/


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт