Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
11.06.2012

РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТЕНГУВАННЯ-2012 ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

1. «Топ-200 Україна» (ЮНЕСКО-СЕПЕС / «Дзеркало тижня»)

Авторами і виконавцями цього рейтингу виступають Європейський центр з вищої освіти ЮНЕСКО-СЕПЕС і кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика». Результати публікуються в газеті «Дзеркало тижня» з 2006 року. Рейтинг українських навчальних закладів «Топ-200 Україна» оцінює ВНЗ насамперед із точки зору наукового потенціалу і наукових здобутків викладачів і студентів. В методиці застосовуються індикатори прямого вимірювання показників діяльності університетів України, а також експертна оцінка якості науково-педагогічного потенціалу і якості навчання, стан інформаційних сайтів університетів.

Рейтингові показники діяльності НГУ за останні п’ять років суттєво покращилися, що знайшло своє відображення в зміні рейтингової позиції з сімнадцятого на сьоме місце.

Динаміка показників НГУ в рейтингу «Топ-200 Україна»

Рік

Місце НГУ

Інп

Ін

Імв

Інтегральний показник діяльності Із

2012

7

18,98

9,04

9,54

37,57

2011

7

18,00

7,66

9,48

35,13

2010

6

18,75

7,64

9,80

36,18

2009

6

18,22

9,66

7,08

34,96

2008

14

14,29

3,86

2,58

20,73

2007

17

14,29

3,25

0,07

17,61

Діяльність ВНЗ визначається за допомогою загального індексу рейтингової оцінки – Із. Цей індекс є інтегральним та визначається трьома комплексними критеріями (індексами): Із = Інп + Ін + Імв, де Інп – індекс якості науково-педагогічного потенціалу, значення якого змінюється в діапазоні [0–50%]; Ін – індекс якості навчання, який змінюється в діапазоні [0–30%]; Імв – індекс міжнародного визнання, що змінюється в діапазоні [0–20%].

Сильною стороною НГУ є якість науково-педагогічних працівників. За цим показником Національний гірничій університет випереджають лише три вищих навчальних заклади країни.

Динаміка результативності кращих ВНЗ України

в рейтингу «Топ-200 Україна»

Абсолютне місце ВНЗ

у рейтингу за роками

Вищий навчальний заклад

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

1

2

1

1

1

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

1

2

1

2

2

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4

5

3

3

3

3

Харківський національний університет ім. В. Каразіна

3

4

9

8

5

4

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

11

3

4

4

4

5

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця (м. Київ)

14

6

5

5

6

6

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

17

14

6

6

7

7

Національний гірничий університет

8

7

10

9

9

8

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

6

11

7

7

8

9

Дніпропетровський національний університет

23

18

11

11

10

10

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Серед технічних університетів України НГУ в 2012 році посів третє місце. Серед ВНЗ регіону НГУ посів перше місце.

2. Рейтинг «Компас»

Проект «Рейтинг ВНЗ України «Компас»» ініційовано компанією «Систем Кепітал Менеджмент» за сприяння Фонду «Розвиток України».

Укладачем виступає Київський міжнародний інститут соціології.

Рейтинг українських вищих навчальних закладів «Компас» оцінює практичну цінність освіти, яку українські ВНЗ дають своїм студентам.

В основі рейтингу лежать думки роботодавців, випускників і експертів про відповідність знань і навичок запитам ринку праці.

Учасниками оцінювання є ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, що здійснюють підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів з п’яти напрямів спеціалізації: бізнес-економічні спеціальності (198 ВНЗ), правознавство (90 ВНЗ), інженерно-технічні спеціальності (110 ВНЗ), інформаційні технології (103 ВНЗ), архітектурно-будівельні спеціальності (36 ВНЗ).

Загалом у рейтингу було представлено:

ü 42 ВНЗ Західного регіону (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області);

ü 81 ВНЗ Центрального регіону (м. Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області);

ü 62 ВНЗ Південного регіону (АР Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Мико­лаївська, Одеська, Херсонська області);

ü 47 ВНЗ Східного регіону (Донецька, Луганська, Харківська області).

У загальному рейтингу оцінюється 234 вищих навчальних заклади України. Місце ВНЗ у рейтингу визначається за отриманими значеннями рейтингового балу, причому ВНЗ, які мають близькі значення набраних балів, об’єднуються в одну групу. Загалом у рейтингу відокремлюється 10 місць.

Краща десятка з 234 ВНЗ за рейтингом «Компас-2012»

Рейтингова

група

Фактичне

місце

Вищий навчальний заклад

Задоволе-ність випускників

Сприйняття робото дав-цями

Сприйняття експертами

якості освіти

Співпраця між ВНЗ і компаніями

Загальний рейтинговий бал

1

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

82

100

73

100

90

2

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

99

81

100

64

83

3

3

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

94

28

47

39

43

3

4

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

60

41

43

37

42

4

5

Національний університет "Львівська політехніка"

79

35

16

43

36

5

6

Київський національний університет будівництва і архітектури

73

33

12

31

30

6

7

Національний гірничий університет

65

23

12

36

28

6

8

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

79

20

12

28

26

6

9

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

60

28

14

24

26

7

10

Національний авіаційний університет

65

15

13

28

23

Серед технічних університетів України за рейтингом «Компас–2012» НГУ посів четверте місце.

Динаміка позиції НГУ в рейтингу «Компас»

Категорії рейтингу

Кількість ВНЗ у номінаціях в рейтингу 2012 р.

Місце НГУ в рейтингу

за роками

2009

2010

2011

2012

Рейтингова

група

Фактичне

місце

Рейтингова

група

Фактичне

місце

Рейтингова

група

Фактичне

місце

Рейтингова

група

Фактичне

місце

За загальним рейтингом

232

6

15

6

10

6

10

6

7

За рейтингом південного регіону

62

2

2

1

1

1

1

1

1

За інженерно-технічними спеціальностями

110

4

4

3

3

3

4

2

2

За будівельними спеціальностями

36

9

19

9

18

9

17

7

11

За ІТ-спеціальностями

102

7

15

7

13

8

19

8

15

За економічними спеціальностями

196

9

40

7

22

9

26

9

20

За юридичними спеціальностями

89

10

34

10

46

10

63

10

38


Краща десятка ВНЗ Південного регіону (62 ВНЗ) 

за рейтингом «Компас-2012»

Місце

ВНЗ

Оцінка роботодавців

Оцінка експертів

Оцінка випускників

Співпраця

Регіональний рейтинговий бал

1

Національний гірничий університет

91

100

65

100

94

2

Національна металургійна академія України

69

81

60

67

71

3

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

100

44

68

29

59

4

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

68

33

64

54

53

5

Запорізький національний технічний університет

46

50

59

25

42

6

Одеський національний політехнічний університет

54

25

70

33

41

7

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

65

23

78

21

41

8

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

46

29

57

25

36

9

Одеська державна академія будівництва та архітектури

31

31

69

33

35

10

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

43

19

77

29

35

Третій рік поспіль НГУ – перший ВНЗ Південного регіону.

3. Рейтинг МОНмолодьспорту України за 2011 календарний рік та 2011/2012 навчальний рік буде поданий після офіційного оприлюднення результатів.


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт