Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
05.07.2012

Національний гірничий університет увійшов до вісімки «успішних» технічних університетів України

У 2012 році в Україні апробовано проект «Національна система рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів» проводиться в рамках реалізації заходів Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та спрямована на виконання Указу Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», плану-графіка реформ за напрямом «Реформа освіти».


Координатором та розробником проекту є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України.

Основу методології проекту становить системний аналіз результатів діяльності й позиціонування суб'єктів ранжування на рейтинговій шкалі відносно системи за вимірами критеріїв рейтингу і ґрунтується на принципах: доступності, відкритості, прозорості, гласності, довіри та відповідальності; порівнянності суб'єктів ранжування; солідарності дій розробників та користувачів.

В рейтинговому оцінюванні взяли участь 229 вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитацій всіх форм власності та підпорядкування. Рейтинг визначався на підставі опрацювання результатів діяльності й потенціалу за 2010 - 2011 навчальний та 2011 календарний роки. Діяльність вищого навчального закладу оцінювалася за допомогою глобального критерію рейтингу (ГКР), який є інтегральним і визначається сумою таких індексів критеріїв:

індекс міжнародної активності (І1);

індекс якості контингенту студентів (І2);

індекс якості науково-педагогічного персоналу (І3);

індекс якості науково-дослідної та науково-технічної діяльності (І4);

індекс ресурсного забезпечення (І5).

Ранжування суб'єктів здійснювалось в межах ідентифікованих груп, об’єднаних з урахуванням специфіки підготовки кадрів та профілю вищого навчального закладу: класичні університети; технічні університети; технологічні, будівництва, транспорту; педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання і спорту; культури, мистецтва, дизайну; охорони здоров'я; аграрні; економіки, фінансів, управління, підприємництва; права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності; приватні.

Для якісного оцінювання результативності діяльності й потенціалу вищого навчального закладу застосовано шкалу оцінювання успішності, досконалості та конкурентоспроможності, в основу якої покладено відношення індексів критеріїв (І) та інтегрального рейтингового індексу (ІРІ) суб'єкта ранжування до відповідних параметрів системи. На підставі такого підходу вищі навчальні заклади можна ідентифікувати в межах групи на підгрупи: «Успішна (ІРІ ≥ 1)», «Достатньо успішна (1 > ІРІ ≥ 0,75)», «Частково успішна (0,75 > ІРІ ≥ 0,5)», «Проблемна (0,5 > ІРІ ≥ 0)».

За результатами «Національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів» (http://euroosvita.net/) Національний гірничий університет увійшов до вісімки «успішних» технічних університетів України (14 вузів визнані «достатньо успішними», 3 - «частково успішними»).

НГУ посів:

5 місце - серед технічних університетів України;

1 місце - серед технічних університетів Південного регіону (АР Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Миколаївська та Херсонська області).


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт