Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
01.09.2012

Наша мета – динамічний і якісний розвиток освіти

Традиційно на початку нового навчального року відбулася серпнева нарада професорсько-викладацького корпусу Національного гірничого університету, яка зорієнтувала на найголовніше завдання вищого навчального закладу – надання якісної освіти, яка б відповідала сучасним вимогам. 

У своїй доповіді ректор НГУ академік НАН України Г.Г. Півняк зазначив, що сьогодні джерелом зростання продуктивності праці у світі дедалі більше стають інновації в широкому сенсі, а адекватне вимогам часу інноваційне середовище є можливим лише за умов високого рівня розвитку освітньо-наукової системи. Для гірничого університету, як і для ВНЗ України, ключовим завданням є приведення освіти у відповідність до запитів економіки, інтеграція в єдиний європейський освітній простір, посилення дослідницької та інноваційної складових.

Далі ректор конкретно висвітлив найвагоміші здобутки гірничого університету за 2011–2012 навчальний рік і визначив перспективні завдання колективу.

В обговоренні доповіді взяли участь проректори, декани, завідувачі кафедрами. Зокрема, проректор з наукової діяльності О.С. Бешта доповів про вагомі результати досліджень науковців НГУ, а також зазначив, що важливим аспектом у розвитку наукової роботи стало виконання проектів у рамках підписаної корпоративної угоди з ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Саме ця компанія стала основним замовником наукоємної продукції співробітників Національного гірничого університету. У 2011 р. на замовлення компанії виконано 13 науково-дослідних робіт із загальним обсягом фінансування 1751,8 тис. Про широко розгалужену міжнародну діяльність НГУ розповів присутнім проректор з міжнародних зв’язків О.М. Шашенко. Особливістю минулого навчального року стало розширення можливостей для студентів, аспірантів і магістрів щодо стажування за кордоном. Цікавою була промова професора О.О. Сдвижкової про зростаючий рівень молодих науковців НГУ, що стало можливим завдяки активній участі у різних програмах, зокрема фонду ЦРДФ. Про переваги надання другої освіти доповів директор Міжгалузевого інституту безперервної освіти О. Азюковський. На особливості складного процесу майбутньої акредитації звернув увагу професор М.О Алексєєв, зокрема на те, що стосується кадрового складу кафедр.

За значний особистий внесок у підготовку фахівців для економіки України, удосконалення навчального процесу, участь у науково-дослідній роботі найвищі нагороди університету, медаль « За заслуги» отримали: Галушко Ольга Сергіївна, завідувачка кафедри економічного аналізу та фінансів; Краснухін Ілля Єгорович, інженер 1 кат. штабу цивільної захисту; Ерперт Олександр Мовшович, професор каф. прикладної економіки; Горенко Анатолій Карпович, начальник редакційно-видавничого відділу; Піньковський Гліб Станіславович, професор каф. підземної розробки родовищ.

«Знак вдячності» було вручено: Іонкіну Івану Івановичу, провідному інженеру договірного відділу бухгалтерії; Корнєєвій Наталії Вікторівні, доценту кафедри цивільного і господарського права; Плискій Ганні Кирилівні, завідувачці науково-технічного відділу науково-дослідної частини; Кириченко Євгену Олексійовичу, професору кафедри гірничої механіки; Павличенко Артему Володимировичу, доценту кафедри екології; Сторчаю Володимиру Федоровичу, професору кафедри вищої математики; Волотковській Вікторії Сергіївні, методисту вищої категорії навчального відділу; Маєвському Анатолію Мар’яновичу, доценту кафедри відкритих гірничих робіт; Ізотову Володимиру Григоровичу, начальнику відділу кадрів.

Відзнаки «За відданість університету» отримали: Філонова Олена Олексіївна, завідувачка патентно-ліцензійного відділу;

Головченко Анатолій Семенович, заступник директора міжгалузевого інститут безперервної освіти; Лапицький Віктор Миколайович, доцент кафедри екології; Одновол Микола Миколайович, директор центру моніторингу знань та тестувань; доцент кафедри системного аналізу та управління; Логвін Василь Миколайович, заступник директора центру моніторингу знань та тестувань, доцент кафедри геофізичних методів розвідки; Дерюгін Олег Валентинович, відповідальний секретар приймальної комісії, доцент каф. основ конструювання механізмів і машин; Глушко Людмила Миколаївна, доцент кафедри фізики.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки спеціалістів для вугільної промисловості України, високу професійну майстерність та з нагоди святкування Дня шахтаря було нагороджено знаком «Шахтарська слава» 1 ступеня Гаркушу Ігоря Павловича, завідувача кафедри фізики; Дичковського Романа Омеляновича, начальника науково-дослідної частини; Кустова Володимира Васильовича, директора Докучаєвського гірничого технікуму; Пчолкіна Георгія Дмитровича, професора кафедри відкритих гірничих робіт; Приходченка Василя Федоровича, декана геологорозвідувального факультету. Знак «Шахтарська слава» 2 ступеня отримала завідувач кафедри вищої математики Сдвижкова Олена Олександрівна.

Також було вручено знаки «Шахтарської слави» 3 ступеня. Їх отримали Азюковський Олександр Олександрович, доцент кафедри електроприводу; Барташевський Станіслав Євгенович, доцент кафедри транспортних систем і технологій; Мамайкін Олександр Рюрікович, асистент кафедри аерології та охорони праці; Назаренко Валентин Олексійович, професор кафедри маркшейдерії.

До уваги! Докладно доповідь ректора Г.Г. Півняка на серпневій нараді розміщено нижче на сайті НГУ.

ІАЦ НГУ

РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ.doc
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.doc
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ.doc
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.doc
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.doc
ГУМАНІТАРНА СФЕРА.doc
ВИСНОВКИ.doc

До списку© 2006-2019 Інформація про сайт