Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
03.09.2012

Перемога!

1 серпня 2012 принесло Національному гірничому університету подвійну перемогу. Саме в цей день Виконавче агентство освіти, аудіовізуальних засобів та культури Європейського союзу оголосило результати конкурсу програми Темпус 2012 року. Серед них два проекти-переможці за участю НГУ.


Для цього знадобилось два роки кропіткої праці колективу вчених та співробітників відділу міжнародних освітніх проектів та кафедри ПЗКС: налагоджувалися зв’язки, розроблялися проектні пропозиції. На останньому етапі підготовка велась на базі координатора одного з проектів – Університету Кобленц-Ландау (ФРН).

Резюме проектів

INURE: Інтегрована система менеджменту університету.

Проект присвячений розробці та впровадженню комплексної інформаційної управляючої системи в обрані університети України, Білорусії, Молдови та Вірменії.

Проект направлений в першу чергу на адаптацію сучасної європейської методики управління університетом в ЄС, що базується на використанні новітніх комп'ютерних та управлінських технологій. Крім того, буде розроблене та впроваджене програмне забезпечення нового покоління для управління університетом на основі аналізу та обробки інформаційних потоків, пристосоване до існуючих систем управління в університетах-партнерах.

Координатор: Університет Кобленц-Ландау (ФРН)

Загальна кількість партнерів: 19, з них університетів – 12

Тривалість проекту: 2 роки

Розмір гранту: 896 177 євро

INARM: Розробка та удосконалення кваліфікаційних рамок з інформатики та менеджменту.

Метою проекту є запровадження деяких аспектів кваліфікаційної рамки в галузі інформатики та менеджменту в країнах-партнерах. Протягом дії проекту планується поліпшити освітні стандарти на основі даних, зібраних з найважливіших потенційних роботодавців та новітніх підходів до європейської структури кваліфікацій. В ході проекту будуть зібрані та проаналізовані дані про реальні потреби національних економік Росії, України та Вірменії. Буде сформоване спільне розуміння кваліфікаційних вимог для випускників з інформатики та менеджменту. Загальні рекомендації будуть адаптовані до національних умов. Проект передбачає перепідготовку співробітників вузів та Міністерств, залучених до процесу розробки національних стандартів, в університетах ЄС та поширення отриманих знань в країнах-партнерах.

Координатор: Університет Марії Кюрі-Складовської (Польща)

Загальна кількість партнерів: 32, з них університетів - 18

Тривалість проекту: 2 роки

Розмір гранту: 715 205 євро


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт