Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
28.08.2014

ВІТАЄМО!

Доктору технічних наук, професору кафедри технології гірничого машинобудування НГУ Ростиславу Петровичу Дідику присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2013 року (Указ Президента України № 675/2014).

Вітаємо!

Довідка:

Дідик Р.П. - заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Національного гірничого університету, багаторічний завідувач кафедри технології гірничого машинобудування Національного гірничого університету, відомий фахівець у галузі створення ефективних технологій, що базуються на використанні високомодульних джерел енергії для обробки матеріалів в машинобудівному виробництві. Виконані особисто ним та під його керівництвом фундаментальні дослідження в цій сфері дозволили вирішити ряд важливих науково - технічних проблем на високому про­фесійному рівні.

Роботи проф. Дідика Р.П. успішно реалізовані в проектах та розробках при створенні ракетно - космічної техніки, зокрема при виготовленні ракет-носіїв та космічних апаратів «Циклон», «Зеніт», «Океан». Підвищенні надійності та довговічності унікального гірничо - транспортного устаткування, виробництві надтвердих матеріалів для ін­струментального забезпечення гірничовидобувного та машинобудівного комплексів.

Реалізація цих розробок дає змогу відгородити ряд базових галузей промисловості від зростаючого імпорту дефіцитних матеріалів та засобів їх обробки, що є важливою умовою технологічної безпеки та незалежності України. Професором Дідиком Р.П. створена наукова школа з проблем високоенергетичної обробки матеріалів. Під його керівництвом підготовлено десять кандидатських дисертацій, ведеться підготовка кадрів в аспірантурі та за її межами.

За результатами досліджень надруковано понад 135 наукових праць, отримано більше 60 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Він автор наукового відкриття в області пластичності металів (2001р.)

За монографію «Биметаллические трубы» (Металлургиздат, 1974р.) у 1976р. отримав премію ім.. Є.О. Патона. За цикл робіт з теорії та практики використання вибуху в технології обробки матеріалів Дідик Р.П. удостоєний премії ім. М. Островського. За підготовку інженерно-технічних кадрів для гірничого машинобудування, суттєвий внесок в науку нагороджений Почесними знаками «Шахтарська Слава» трьох ступенів. Роботи проф. Дідика Р.П. доповідались на міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях та опубліковані в закордонних виданнях СІЛА, тодішньої Чехословаччини, Польщі, Югославії. Проф. Дідик Р.П. обраний дійсним членом Нью-Йоркської академії наук (СІЛА), він академік Академії інженерних наук України, член Президії асоціації технологів - машинобудівників України, член двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій. У 1997 році за досягнення в галузі науки та техніки став володарем номінації «500 лидеров мировой науки»

Професор Дідик Р.П. фахівець високого рівня. Під його керівництвом і особистою участю підготовлені сотні висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів для машинобудівної галузі. Професор Дідик Р.П. досвідчений викладач,його лекції відрізняє високий рівень змісту по актуальним проблемам міцності матеріалів і технології їх виробництва. Ним написані фундаментальні підручники з питань сучасного матеріалознавства та машинобудування.


До списку© 2006-2019 Інформація про сайт