Національний гірничий університет — відповідність Часу

Історія створення кафедри

Викладання політичної економії в Катеринославському вищому гірничому училищі було організовано з перших років його існування (1912 р.), проте утворення самостійної кафедри політичної економії відбулося у 1952 році. З 1992 року кафедра отримала сучасну її назву – кафедра економічної теорії та основ підприємництва.

   Особливу роль у становленні кафедри зіграв І. І. Шкаредний, кандидат еконо­мічних наук, доцент, заслужений працівник вищої школи, який був завідувачем кафедри з 1952 по 1978 рр. Багато десятиліть працювали на кафедрі кандидати економічних наук, доценти Ф. Ю. Лисянська, В. М. Харабаджах, С. В. Зарічний, В. Г. Кобзарь, Н. О. Стасенко, І. Д. Литвинов, ст. викладачі К. М. Баликіна та І. С. Ухін, асистент А. М. Плохой.

   У різні роки завідувачами кафедрою були: к.е.н., доц. І. Ю. Голишев (1978-1983), д.е.н., проф., заслужений працівник народної освіти України А. О. Задоя (1983-2001), к.е.н., доц. Ю. І. Пилипенко (2001-2006), к.е.н., доц. В. В. Волошенюк (2006 – 2012.), д.е.н., проф. Ю.І. Пилипенко (2012 - по т.ч.). 

   З 90-х років ХХ століття кафедра є опорною з викладання фундаментальних економічних дисциплін, відомим науково-методичним центром країни. За останні роки в Україні та за кордоном видано близько 20 навчальних посібників з економічної теорії, історії економічних учень, мікро- та макроекономіки. Кафедра забезпечує викладання професійно-орієнтованих та спеціальних економічних дисциплін. 

   На кафедрі було підготовлено 6 докторських (А. О. Задоя – 1989 р., Ю. Є. Петруня – 2000 р., Ю. І. Пилипенко – 2011 р., Г. М. Пилипенко - 2012 р.. В. М. Шаповал - 2012 р., Н. І. Литвиненко - 20016 р.) та 17 кандидатських дисертацій – Ф. Е. Лисянська (1952), Н. І. Гусєв (1958), Н. Г. Попова (1961), В. М. Харабаджах (1967), Н. О. Стасенко (1969), А. О. Задоя (1978), В.Г. Кобзарь (1979), О. В. Черкавський (1983), Ю. Є. Петруня, С. В. Зарічний (1987),  Т. В. Гніденко (1990), Ю.І. Пилипенко (1995), Г. М. Пилипенко (1996),  В. В. Волошенюк (2000),  С. О. Геращенко (2001), Н. І. Литвиненко (2004), В. В. Чорнобаєв (2008). 

   Сьогодні на кафедрі працюють 4 професори (всі доктори економічних наук), 5 доцентів, старший викладач та 2 асистенти. Готують дисертації три аспіранти. 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт