Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
30.01.2013

Науково-координаційний семінар на кафедрі підземної розробки родовищ

Науковці кафедри підземної розробки родовищ НГУ провели семінар разом зі своїми колегами з Полтавського національного технічного університету й Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в рамках комплексного проекту «Розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів для оптимізації виробничих процесів».

Метою проекту є спільна розробка методів і технологій видобутку газових гідратів, встановлення способів активізації процесів фазових переходів при отриманні штучних газогідратів та їх транспортування, дослідження можливості видобутку донних гідратів в межах шельфу та глибоководної частини Чорного моря.

Семінар відкрив керівник Комплексного проекту завідуючий кафедри підземної розробки родовищ професор В.І.Бондаренко. Були представлені доповіді співвиконавців Комплексного проекту декана газонафтопромислового факультету видобутку нафти і газу Івано-Франківського університету доцента О.Ю. Витязя та завідувача кафедри видобування нафти і газу та геотехніки професора М.Л.Зоценка стосовно стану існуючих наукових досліджень з розробки родовищ газових гідратів. Заключним етапом семінару стало обговорення основних напрямків досліджень кожного співвиконавця; методології запланованих досліджень; запланованих експериментів, змісту етапів виконання робіт та їх термінів.


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт