Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
10.06.2013

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

8s.jpg

Вищі технічні заклади потребують висококваліфікованих викладачів, бо це є ключовим моментом у формуванні майбутніх спеціалістів. Питання якості освіти прямо впливає на формування ринкових відносин і розвиток конкуренції фахових спеціалістів. Доречно розв’язувати дане питання на етапі підготовки конкурентоспроможних фахівців, тому на сьогоднішній день з’являється потреба у підготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів в технічних університетах. Оптимізація підготовки педагогічних кадрів для всіх вищих навчальних закладів, особливо технічних, на сьогодні залишається однією з актуальніших проблем сучасної освіти. З метою вирішення даної задачі в університетах відкривають спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» «Педагогіка вищої школи» напряму «Специфічні категорії». Навчання в даній магістратурі сприяє та допомагає майбутнім викладачам опанувати цілу низку педагогічних та соціально-гуманітарних дисциплін та отримати кваліфікацію «викладач університетів та вищих навчальних закладів». А використання інноваційно-інформаційних технологій допомагає розробляти нові шляхи як у науці, так і у педагогічних методах та підходах. Так, інженери, які досконало опанували свою професію та мають намір займатися викладацькою діяльністю та передавати набуті знання, у разі виникнення різноманітних об’єктивних труднощів, можуть деякою мірою наблизитись до їх подолання, підвищуючи кваліфікацію через навчання за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», в тому числі і на вечірній формі в Міжгалузевому інституті безперервної освіти, що найбільш підходить для молодих викладачів НГУ, які зможуть поєднувати навчання з викладацькою діяльністю.


Професор Салов В.О.


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт