Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
28.05.2013

Вища інженерно – економічна школа в Жешуві (Польща) запрошує студентів НГУ!

Вища інженерно-економічна школа (WSI-E) з місцезнаходженням у м. Жешув була заснована у 2000 р. Згідно Наказу Міністерства народної освіти № DNS-1-0145-457/EKO/2000 від 02 серпня 2000 р. її внесено в реєстр недержавних професійних ВНЗ за № 43. Отримавши повноваження проводити навчання магістерського ступеня, Вищу інженерно-економічну школу перетворено у приватний ВНЗ, що підтверджено шляхом внесення запису до реєстру недержавних професійних ВНЗ за порядковим номером 147 (наказ МНОіС № DSW-3-4001-1014/TT/04 від 30 грудня 2004 р.).Засновником ВНЗ є ТОВ СТУДЕНТ, учасником якого є Місто Ропчице, а також АТ Цукровий Завод.На даний момент WSI-E проводить навчання інженерів – 3,5 років і навчання бакалаврів – 3 роки, а також післядипломне навчання, курси і підготовки.

Напрям: Геодезія і картографія– ступінь інженера, спеціальність: Геоінформатика

На факультеті Геодезії і Картографії студент отримає необхідні знання з методів геодезичних вимірювань і процедур опрацювання результатів вимірювань. Здобуде знання і вміння в галузі сучасних вимірювальних технологій і розрахунків, пов‘язаних з геодезичними роботами, тобто вимірюваннями висотного і планового положення, створення карт, управління промисловими і комунальними геодезичними інвестиціями . Ознайомиться з функціонуванням інформаційних систем (SIP), способами отримання і перетворення даних, необхідних в процесі оцінювання нерухомості у сфері техніки та технології, встановлення вартості земельних ділянок, промислової нерухомості та ін. Студент отримає знання про підготовчі роботи, пов‘язані з зміною власності земельних ділянок і будинків та ведення кадастру нерухомості. Ознайомиться з геодезичним та будівельним правом, а також з принципами управління нерухомостями. Зможе працювати в галузі інженерної геодезії та у земельній адміністрації.

На спеціальності ГЕОІНФОРМАТИКА студент здобуде базові знання з математики, природничих і технічних наук, а також спеціальні знання в галузі геодезії та картографії.

Випускник оволодіє компетенціями у сфері: виконання вимірювань і опрацювання цифрових карт, враховуючи автоматичне опрацювання вимірювань, проектування та створення геодезичних основ з використанням GPS- техніки, комп‘ютерних систем створення цифрових карт і пов‘язаних з ними баз даних, опрацювання фотограмметричних (супутникових) знімків і растрових карт, комп‘ютерного програмування на обраній алгоритмічній мові, виконання спеціальних завдань у сфері інженерної геодезії та геоінформатики, в тому числі виконання складних завдань до базі растрово-векторних операцій. Випускник отримає підготовку до: ведення інженерної діяльності в галузі геодезії, картографії та систем просторової інформації; користування сучасними геодезичними технологіями, супутниковими, фотограмметричними дистанційними вимірюваннями і опрацювання результатів цих вимірювань та їх використання. Випускник отримає підготовку до праці: в геодезичних підприємствах, малих фірмах, в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування, фірмах, які допомагають при веденні господарської діяльності.

Напрям: Геодезія і картографія– ступінь інженера, Спеціальність : Геодезичне управління територіями i оцінка нерухомості

На факультеті Геодезії і Картографії студент отримає необхідні знання з методів геодезичних вимірювань і процедур опрацювання результатів вимірювань. Здобуде знання і вміння в галузі сучасних вимірювальних технологій і розрахунків, пов‘язаних з геодезичними роботами, тобто вимірюваннями висотного і планового положення, створення карт, управління промисловими і комунальними геодезичними інвестиціями . Ознайомиться з функціонуванням інформаційних систем (SIP), способами отримання і перетворення даних, необхідних в процесі оцінювання нерухомості у сфері техніки та технології, встановлення вартості земельних ділянок, промислової нерухомості та ін. Студент отримає знання про підготовчі роботи, пов‘язані з зміною власності земельних ділянок і будинків та ведення кадастру нерухомості. Ознайомиться з геодезичним та будівельним правом, а також з принципами управління нерухомостями. Зможе працювати в галузі інженерної геодезії та у земельній адміністрації.

Випускник оволодіє компетенціями в галузі: управління нерухомостями та встановлення її вартості, ведення кадастру нерухомості, цифрового опрацювання і презентації результатів геодезійних вимірювань, встановлення та обліку стану власності нерухомості, пошуку даних для системи просторової інформації і управління нерухомостями, проектування розвитку сільської місцевості, виконання вимірювань і опрацювання карт для кадастру нерухомості, геодезійної реалізації і управління інвестиціями, діяльності у сфері розвитку нерухомостей.

Такий обсяг знань дозволяє випускникам влаштуватися на різні посади, пов‘язані зі здобутою освітою, в органах урядової адміністрації та самоврядування, геодезичних агентствах, діяльність яких полягає на модернізації кадастру нерухомості та консолідацією земель і обміні земельними ділянками, в агентствах, які займаються оцінкою нерухомості, управлінням і обігом нерухомостей, а також на фірмах, які займаються землеустроєм.

Напрям: Геодезія і картографія – ступінь магістра, спеціальність: Геоінформатика

Під час 3 семестрів магістратури на факультеті Геодезіі і Картографіі на спеціальності Геоінформатики студент здобуде знання, які дозволять йому вирішувати технічні, технологічні та організаційно-правові проблеми у сфері: цифрової фотограмметрії, розпізнавання зображень, складної програмної техніки та управління нерухомостями.

Випускники факультету зможуть працювати в геодезичних відділах державної адміністрації та в адміністрації місцевого самоврядування, в державних та самоврядних органах, які займаються управлінням нерухомостями, в геодезичних та проектних агентствах, на підприємствах, які надають інформаційні послуги геодезистам, і керувати власними підприємствами, які надають послуги в галузі геодезії та картографії. Висококваліфіковані спеціалісти з застосування інформаційних засобів в геодезії та картографії зможуть проявити свої знання в геодезії і управлінні нерухомостями .

Напрям: Геодезія і картографія – ступінь магістра, Спеціальність: Геодезичне управління територіями

Під час 3 семестрів магістратури на факультеті Геодезії і Картографії на спеціальності Геодезичне управління територіями студент здобуде знання, які дозволять йому вирішувати технічні, технологічні та організаційно-правові проблеми у сфері: інженерної геодезії, фотограмметрії, кадастру нерухомості, геоматики, оцінки нерухомості, праць, пов‘язаних з перебудовою сільськогосподарської та лісової виробничої території та з управлінням нерухомостями.

Напрям: Просторове управління територіями– ступінь інженера, Спеціальгість: озеленення територій

Випускник спеціальності Озеленення територій здобуде широкі теоретичні знання в галузі ботаніки і природничих основ рослинництва. Він набуде вміння в галузі основ просторового планування, проектування, впорядкування, збереження та реставрації старовинних зелених насаджень і догляду за зеленими насадженнями, що дасть можливість самостійно виконувати завдання, пов‘язані з проектуванням і впорядкуванням зелених насаджень, доглядом за новими насадженнями і реставрацією та збереженням старовинних об‘єктів. Крім того, випускник оволодіє вміннями в галузі комп‘ютерної графіки та користування комп‘ютерними програмами, які допомагають при проектуванні зелених насаджень.

Випускник факультету Просторового управління територіями зі ступенем інженера буде володіти компетенціями, необхідними для роботи в групах, які підготовляють планову документацію на місцевому, регіональному та державному рівні; в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування; в проектних офісах; буде підготовлений до самостійного ведення господарської діяльності. Згідно з законом про професійне самоврядування архітекторів, інженерів-будівельників та урбаністів від 15.12.2000 r. (Щоденник законів 304, поз. 42) випускник факультету Просторового управління територіями після 2-річної професійної практики може подати заяву з проханням про внесення у список членів палати урбаністів і отримати повноваження урбаніста.

Напрям: Просторове управління територіями– ступінь інженера, Спеціальгість: формування міських територій

Випускник, який отримає ступінь інженера на факультеті Просторового управління територіями оволодіє спеціальними знаннями в галузі урбаністики і просторового планування, економічних, природничих і суспільних наук, які дозволять приймати активну участь в етапах планування та реалізації процесів розвитку міст і районних центрів, звертаючи особливу увагу на просторовий розвиток та нові інвестиції. Після закінчення навчання і отримання ступеня інженера випускник володітиме знання, завдяки яким матиме можливість приймати участь у процесах: управління нерухомостями і земельними ділянками, просторового проектування та впорядкування міст, районних центрів та регіонів, планування суспільно-господарського розвитку сільської місцевості, прогнозування і планування розвитку інфраструктурної системи.

Спеціальність формування міських територій дає шанс здобути теоретичні знання процесів утворення міст, системи виникнення поселень як в масшабі міста, так і в позамісцевому масштабі, принципів урбаністичної композиції та відновлення міст, а також практичні вміння проектування міських структур. Випускник отримає підготовку до: опрацювання планової документації (планів організації місцевості і місцевих планів); опрацювання просторового аналізу з метою господарської та суспільної організації; опрацювання спеціалізованого інженерного аналізу, планів та проектів просторової трансформації з урахуванням технічних вимог окремих організаційних форм; складання вправ і аналізів просторової організації; підготовки інвестиційних пропозицій; планування розвитку системи технічної інфраструктури та пов‘язаних з нею об‘єктів; планування транспортної системи та пов‘язаною з нею системи утримання транспортних засобів; плануваня розвитку системи послуг, в тому числі суспільних; участі в процесах охорони навколишнього середовища; комплексної підготовки документації, яка оцінює засоби і стан навколишнього природного середовища та вплив інвестицій на середовище. Матиме змогу підготовляти – співпрацюючи зі спеціалістами інших галузей – документацію, пов‘язану з охороною навколишнього середовища і плануванням територій, яка підлягає різним формам охорони. Крім того, випускник оволодіє вміннями в галузі комп‘ютерної графіки та користування комп‘ютерними програмами, які допомагають при проектуванні.

Випускник буде компетентним працівником: в групах, які підготовляють планову документацію на місцевому, регіональному та державному рівні; в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування; в проектних офісах, агентствах розвитку, агентствах нерухомості, консалтингових фірмах, а також в інших фірмах, діяльність яких пов‘язана з землеустрєм. Згідно з законом про професійне самоврядування архітекторів, інженерів-будівельників та урбаністів від 15.12.2000 r. (Щоденник законів 304, поз. 42) випускник факультету землеустрою після 2-річної професійної практики може подати заяву з проханням про внесення у список членів окружної палати урбаністів і отримати повноваження урбаніста.

Напрям: СОЦІАЛЬНА РОБОТА– ступінь бакалавра, Спеціальгість: СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЄЮ

Спеціальність соціальна робота з сім’єю поглиблює знання в галузі головних сфер дисфункції в сімї, тобто соціальних, виховних, психологічних, суспільних проблем, а також сучасних психотерапевтичних способів вирішення проблем у сім’ї. Програма спеціальності включає, між іншим, такі тематичні обшари: соціальна робота з сім’єю інваліда, робота з дітьми, які лишилися без виховання, соціальна робота з сім’ями-усиновителями і опікунськими сім’ями, неповними і зведеними сім’ями, сім’ями зі схильністю до алкоголізму і насильства, сім’ями бідних і безробітних, консультування з проблем сім’ї і виховання, патологія сімейних відносин, допомога сім’ї в кризових ситуаціях, сімейна терапія. Основною метою цієї спеціальності є підготування випускника до встановлення дійсної дисфункції в сім’ї та її причин, а також до застосування заходів з метою реалізації програм підтримки сім’ї. Ця спеціальність дає необхідні кваліфікації до праці в усіх установах, які займаються соціальною роботою з дитиною і сім’єю, таких як: осередки суспільної допомоги, центри допомоги сім’ї, центри допомоги сім’ї в кризових ситуаціях, будинки суспільної допомоги, дитячі будинки, центри допомоги в адаптації до суспільного середовища, установи опікунства та усиновлення, спеціальні та інтеграційні заклади для дітей і дорослих, неурядові організації, завданням яких є суспільна допомога, відділи соціальної роботи при лікарнях і закладах охорони здоров’я, палата судових кураторів при Районних судах, виховні заклади.

Напрям: СОЦІАЛЬНА РОБОТА– ступінь бакалавра, Спеціальгість: Посередництво mediacje

Посередництво було введена в польське право в 2005 році (Закон про цивільне посередництво від 28.07.2005). Сімейна медіація – це відносно новий метод вирішення конфліктів, який останнім часом в Польщі розвивається досить швидко. Головна ідея полягає в мирному вирішенні конфліктів, без насильства, шануючи гідність і дбаючи про охорону потреб сторін, які перебувають у стані конфлікту, надаючи особливе значення можливості збереження порозуміння, а навіть співпраці обох сторін у майбутньому. В популяризації цього методу підкреслюється також можливість звернення до суду з проханням про затвердження укладених сторонами порозумінь і угод, а не з традиційним проханням про процесуальне вирішенням справи.

Спеціальність посередництво дасть студенту теоретичну і практичну підготовку до праці посередника. Набуті в ході навчання вміння уможливлять отримання посади медіатора у відповідних організаціях, які займаються допомогою сім‘ям в критичних ситуаціях.

Реалізована програма спеціальності посередництво (згідно з польськими медіаційними стандартами від 29 жовтня 2007 р. – створеними Суспільною Радою з питань альтернативних методів вирішення спорів і конфліктів при Міністерстві юстиції та Закон про цивільне посередництво від 28.07.2005 р.) може бути підставою для проханням про внесення у списки медіаторів, які ведуть фундації, товариства та суспільні організації.

Факультет: АДМІНІСТРАЦІЯ, спеціальність: Адміністрування у службі охорони громадського порядку і інспекції

Адміністрування у службі охорони громадського порядку і інспекції. Випускники за спеціальністю АДМІНІСТРУВАННЯ У СЛУЖБІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ІНСПЕКЦІЇ здобудуть знання у сфері публічного адміністрування, з особливим врахуванням необхідної інформації, що стосується роботи по управлінню на службі, між іншим у Поліції, Державній протипожежній службі, Пограничних військах, Військовій жандармерії, Тюремній службі, а також державній інспекції, самоврядних службах громадського порядку (Міська служба охорони), органах антикризового менеджменту, а також організаціях охорони осіб і майна та інших. Навчання уможливлює отримання необхідних знань для зайняття професій, що пов’язані з загальнодержавним і європейським законодавством і застосування цих знань на практиці. Особливу увагу приділяється вивченню кримінального права (матеріального, процесуального і виконавчого) та кримінології і криміналістики. Випускник також володітиме необхідними знаннями у сфері організації і повноважень органів юстиції, управління ризиками і конфліктами та антикризового менеджменту, права працевлаштування працівників на службі і в інспекції, а також адміністративного, фінансового, господарського, міжнародного права і права охорони навколишнього середовища та основ цивільного права. Підготовка, згідно із сучасними стандартами виконання професійної роботи, закріплює знання у сфері економіки, соціології, психології, професійної етики та вміння у сфері техніки ведення ділових переговорів і посередництва. Випускник володітиме також вмінням застосовувати сучасні інструменти адміністрування, інформативні технології та знання іноземних мов (на вибір англійська або російська мови, а у випадку відповідної кількості бажаючих – інша сучасна мова) у роботі.

Адміністрація, - це один з найважливіших секторів функціонування кожної країни. Від неї в значній мірі залежить функціонування держави, що віддзеркалюється на рівні вдоволення суспільства, яке в ній живе.

Державна адміністрування, - це сфера, яка весь час змінюється. В результаті вступу Польщі до Європейського Союзу, воно мусить пристосовуватися до європейських стандартів – тому необхідними є працівники зі спеціалізованими і сучасними знаннями.

Студент цього факультету ознайомиться з широким теоретичними знаннями (юридичними, економічними, соціологічними), необхідними у роботі на державній службі, а також буде мати можливість пізнати сучасні технології і інструменти адміністрування, принципи ефективного функціонування об’єднань, сучасні комунікаційні інструменти та іноземні мови.

Оплата навчання:

*навчальний рік триває 10 місяців

Студенти можуть здійснювати оплату на однин з нижчевказаних банківських рахунків, тобто у Банку польської кооперації в Жешуві або Кооперативному банку в Ропчицах. Вступний внесок і оплата за процедуру вступу (одноразово) – 430 зл/108 євро (350 зл/88 євро+80 зл/20 євро) (Кандидатам, які не вступили на навчання або відмовилися перед закінченням процесу вступу – оплата повертається)

Деталі шукайте на http://www.wsie.edu.pl


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт