Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
12.05.2011

Вищій освіті – галузеві стандарти нового покоління і кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України

nf_110117_1.jpg

nf_110117_2.jpg

nf_110125_3.jpg


На базі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» за планом МОН України 12-13 травня 2011 року спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Національною академію педагогічних наук України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти, Національною металургійною академія України проводяться дві науково-практичні конференції: «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» та «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України».

Національний гірничий університет – це багатопрофільний самоврядний дослідницький заклад країни, що відіграє провідну роль у підготовці фахівців, у т.ч. для гірничої промисловості. Науковці університету беруть активну участь у підготовці законодавчо-нормативних актів з освіти, ефективно діє науково-методична комісія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з гірництва. Тому саме гірничий університет став ініціатором проведення на своїй базі конференцій зі стандартизації вищої освіти та кадрового забезпечення провідних галузей економіки.

Під час пленарного засідання учасників конференції привітали заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Марія Пустова та заступник міського голови Олена Лозенко. Вони побажали присутнім плідних результатів у роботі обох надзвичайно важливих для Дніпропетровського регіону конференціях. У науково-практичному заході взяли участь також перший заступник директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук Михайло Степко, віце-президент спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Національного гірничого університету Геннадій Півняк, перший проректор Національного гірничого університету Петро Пілов, представники від Донбаського державного технічного університету, Донецького паливно-енергетичного комплексу, Національного університету водного господарства та природокористування, закритого акціонерного товариства «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», Національної металургійної академії України, Івано-Франківського національного університету нафти і газу, Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин, Донецького національного технічного університету, Криворізького технічного університету, Одеської державної академії холоду, Павлоградського технікуму Національного гірничого університету.

Звертаючись до усіх присутніх, ректор Національного гірничого університету Геннадій Півняк зазначив, що участь у роботі конференції першого заступника директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук М. Ф. Степка не випадкова. Михайло Филимонович завжди вирізнявся з-поміж багатьох системністю і організованістю, а притаманна йому виваженість і мудрість завжди стають у нагоді гірникам-науковцям. Це – численні доробки і наукові надбаннях. На знак високої поваги, під час пленарного засідання, Геннадій Півняк вручив першому заступникові директора Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук М. Ф. Степку заслужену нагороду від Національного гірничого університету – медаль «За заслуги».

На конференціях планується обговорення та формування пропозицій щодо удосконалення проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, переліків спеціальностей та спеціалізацій. Розглядатимуться загальні питання розробки нового покоління стандартів вищої освіти та їх складових: освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики, програм навчальних дисциплін та навчальних планів, проблеми якості вищої освіти, науково-методичного забезпечення навчального процесу та формування єдиного простору вищої освіти.

Нагальними стануть і загальні питання кадрового забезпечення гірничо-металургійного комплексу України, проблеми формування переліків напрямів та спеціальностей, ліцензування та акредитації, аспекти інноваційного виміру вищої освіти, працевлаштування випускників, післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, конкурентоспроможності вищих навчальних закладів на ринках освітніх послуг та праці.

В рамках конференції пройде засідання науково-методичної комісії за галуззю знань «Розробка корисних копалин» науково-методичної ради Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт