Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
24.05.2011

Оголошення про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр за спеціальністю 05070107 „Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії ”

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» ліцензує діяльність з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр в галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» спеціальності 7.05070107 „Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії” (рег. №1883/0/49/11) та спеціальності 8.05070107 „Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії” (рег.№1884/0/49/11) згідно з дозволом Головного управління освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (№881/3/1-11 від 12.03.11) та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№1/11-1791 від 03.03.11). Кваліфікації – «Професіонал у галузі електротехніки (інженер-електрик)» та «Професіонал у галузі електротехніки з дослідницьким та викладацьким рівнем діяльності».

Професійні назви робіт (первинні посади) згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик, що здатний виконувати спеціаліст: інженер з налагодження і випробувань; інженер з ремонту; інженер з підготовки виробництва; інженер з метрології; інженер-лаборант (електротехніка); інженер з підготовки кадрів, інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-проектувальник (електротехніка); інженер-конструктор; інженер-дослідник тощо.

Професійні назви робіт (первинні посади) згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик, що здатний виконувати магістр: майстер виробничої дільниці; майстер виробничої лабораторії, майстер цеху, начальник зміни, інженер-електрик; інженер-конструктор (електротехніка); інженер з налагодження, вдосконалення технологій і експлуатації електричних станцій та мереж; інженер-енергетик; інженер із впровадження нової техніки і технології; інженер з розрахунків і режимів; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з налагодження та випробувань; інженер з патентної та винахідницької роботи; інженер-дослідник; науковий співробітник; асистент кафедри; викладач вищих навчальних закладів; інженер з підготовки виробництва; інженер з метрології; інженер-лаборант (електротехніка); інженер з підготовки кадрів тощо.

Згідно з профілем університету підготовка фахівців-електриків передбачається в першу чергу для підприємств Придніпровського регіону та України в цілому. Вона буде охоплювати не тільки розгляд перспектив розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел електричної енергії, а й питання проектування і розрахунку цих об’єктів, з раціональним використанням електричної енергії.

Базовим структурним підрозділом у Державному ВНЗ «НГУ» з підготовки фахівців усіх рівнів за спеціальністю 05070107 „Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” є кафедра електричних машин.

Показники Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» і випускаючої кафедри електричних машин з усіх видів діяльності відповідають чинним вимогам :

  • професорсько-викладацький склад має відповідну базову освіту, загальна чисельність викладачів, які обслуговують спеціальність і мають вчений ступінь, сягає 100%. Випускаючу кафедру очолює доктор наук, професор
  • навчальні плани, освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки фахівців заявленої спеціальності погоджені у встановленому порядку ректором Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» та науково-методичною комісією. Навчально-методичне забезпечення для дисциплін навчального плану є у повному обсязі
  • бібліотека Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» має нормативну забезпеченість студентів підручниками та навчальними посібниками, а також кількість посадкових місць, яка відповідає нормам відносно загального контингенту студентів
  • аудиторії базової кафедри електричних машин з заявленої спеціальності оснащені сучасними технічними засобами навчання. У навчальному процесі інтенсивно використовуються сучасні інформаційні технології та ПЕОМ. Кафедра має свій комп’ютерний клас на 20 посадкових місць
  • викладачі кафедри електричних машин активно займаються видавницькою діяльністю, тільки за останні 5 років 7 підручників та навчальних посібників отримали гриф Міністерства освіти та науки України. Крім того, підготовлений до друку навчальний посібник «Генератори вітроенергетичних установок» у співпраці з колегами з Вроцлавського політехнічного університету (Польща).
  • Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» має стовідсоткове забезпечення необхідними власними навчальними площами. На території, яка закріплена за зазначеним навчальним закладом, розміщуються 11 навчально-лабораторних корпусів, 6 гуртожитків (100% забезпечення потреби), 4 їдальні, спортзал та 4 спортивних майданчики, медпункт, спортивно-оздоровчий табір. Навчальна площа на одного студента денної форми навчання в розрахунку на середньорічний контингент складає 8,85 кв.м.

До списку© 2006-2020 Інформація про сайт