Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
30.05.2014

НАУКОВА СЕСІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НГУ

Вчена рада Національного гірничого університету розглянула питання «Щодо результатів науково-дослідної роботи за держбюджетними тематиками, виконання яких завершується у поточному році»

Члени Вченої ради заслухали й обговорили доповіді керівників держбюджетних тематик: доц. Баса К.М.: «Гібридизація вітчизняного бюджетного автомобіля»; проф. Шашенка О.М.: «Наукові основи прогнозу зон тектонічних деструкцій вуглепородного масиву та фундаментальні дослідження явища спонтанного утворення вуглецевих фаз»; проф. Бусигіна Б.С.: «Інформаційно-комунікаційні технології аерокосмічного моніторингу теплового стану урбанізованих геотехнічних систем»; проф. Проціва В.В.: «Наукове обґрунтування раціональних параметрів ліфтових установок нового покоління з плоскими тяговими органами»; проф. Самусю В.І.: «Оптимізація параметрів гідро- та термодинамічних процесів в теплонасосних установках для утилізації геотермального тепла гірничих підприємств»; проф. Куваєва В.М.: «Підвищення енергоефективності електромеханічного комплексу виробництва сортового прокату»; доц. Максимову Е.О.: «Розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів для оптимізації виробничих процесів» (керівник теми – проф. Бондаренко В.І.);

Вчена рада констатувала як позитивні результати у виконанні науково-дослідних робіт, так і відзначила деякі недоліки. У подальшому вирішено заслухати на науковій сесії Вченої ради у жовтні-листопаді 2014 р. керівників за іншими держбюджетними тематиками, виконання яких завершується у поточному році.


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт