Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
11.06.2012

Акредитація спеціальностей в Національному гірничому університеті

В Національному гірничому університеті в поточному навчальному році завершилась процедура акредитації з 4-х напрямів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

6.050103 «Програмна інженерія»;

6.030507 «Маркетинг»;

6.030401 «Правознавство»;

Також акредитацію отримали тринадцять спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» відповідно:

7 та 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;

7 та 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»;

7 та 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»;

7 та 8.05050309 «Гірничі машини та комплекси»;

7 та 8.06010101«Промислове і цивільне будівництво»;

8.000003 «Управління проектами»;

8.03050701 «Маркетинг»;

7.03040101 «Правознавство».

Важко сказати, на кого з ланки задіяних у процедурі акредитації випав більший тягар: на студентів, які готувались протягом років до виконання комплексних контрольних робіт та захисту дипломних проектів; на деканів і завідуючих кафедрами, які відслідковували кожний момент підготовки акредитаційних справ; чи на відділ ліцензування та акредитації НГУ, який готував шаблони супроводжувальних документів, перевіряв достовірність інформації, надавав методику виконання справи та захищав інтереси університету в столичних керівних структурах .

В підготовці акредитаційних справ брало участь сім кафедр університету:

Кафедра екології (Проф. Горова А.І.), Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем (Проф. Алексєєв М.О.), Кафедра гірничих машин та інжинірингу (Проф. Франчук В.П.), Кафедра будівництва і геомеханіки (Проф. Шашенко О.М.), Кафедра прикладної економіки (Проф. Прокопенко В.І.), Кафедра маркетингу (Проф. РешетиловаТ.Б.) Кафедра цивільного та господарського права (Доц. Кірін Р.С.)

Також відзначити роботу безпосередніх виконавців акредитаційного звіту :

Професор Заболотний К.С. та доцент Панченко О.В. з кафедри гірничих машин та інжинірингу; доцент Павличенко А.В. з кафедри екології; професор Роєнко А.М. і доц.. Янко В.В. з кафедри будівництва і геомеханіки; професор. Алєксєєв М.О. ; професор Мещеряков Л.І. та доцент Коротенко; Л.М. з кафедрипрограмного забезпечення комп'ютерних систем; проф. Шереметьєва І.В. з кафедри прикладної економіки

Щодо самої підготовки, то вона розпочалась не в цьому навчальному році, їй передував багаторічний міжакредитаційний період, протягом якого оновлювалась навчально-методична і матеріальна база кафедр, удосконалювались зв’язки з роботодавцями, впроваджувались новітні технології, зростав кадровий потенціал кафедр. Безпосередня ж підготовка розпочалась минулого навчального року, починаючи з січня 2011 р.

У 2011-2012 році вдалось також і ліцензувати нову спеціальність «Логістика» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» обсягом 30 осіб денної форми навчання. Підготовкою ліцензійної справи займалась кафедра менеджменту – проф. Швець В.Я. та доц. Симоненко О.І.

Не можна сказати, що робота по підготовці була вишита шовковою гладдю. Ті, хто готував акредитаційні звіти, натикались і на нерозуміння деяких викладачів гуманітарних (не випускових) кафедр, затримувалось надання інформації з інших структур. Через зміни у вимогах до акредитації, які відбулись, коли наші справи вже були на експертизі в Департаменті наукової діяльності та ліцензування, довелось перепрацьовувати декілька розділів звіту…

Фінальний акорд – це захист акредитаційних звітів в міністерських структурах, на експертній раді в ДАК України, і, власне, на засіданні Державної акредитаційної комісії.

Приємно було чути від нашого ректора, який вже багато років є членом ДАК України, що цього року акредитація і розгляд на засіданні ДАК наших заяв на акредитацію пройшли вдало, як «по маслу», що є свідоцтвом злагодженої колективної праці.

Але не час святкувати перемогу, тому що нагальною справою є акредитація університету в цілому, тобто акредитація 75% спеціальностей НГУ, яка має здійснитися в 2013 році. А це, звісно, потребує знову ще більших зусиль і від кафедр, і від деканатів, і від відділу ліцензування та акредитації, який наразі стане основним відповідальним органом, що мА забезпечити життєдіяльність нашим спеціальностям.

Тобто, акредитація у поточному році була перевіркою нашої готовності, генеральною репетицією перед майбутніми подіями.

Начальник відділу ліцензування

та акредитації Світлана Свіжевська


До списку© 2006-2020 Інформація про сайт