Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Бюджетна тематика

Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин здійснює наукову діяльність за напрямами:

- «Особливості економічної політики держави в перехідних економічних системах» (номер державної реєстрації 0101U0056891 – 2001-2003рр.);

- «Проблеми економічної політики в трансформаційній економіці» (номер державної реєстрації 0104U005381 – 2004-2006рр.);

- «Економічна політика держави у трансформаційних економічних системах» (номер державної реєстрації 0107U006170 – 2006-2008рр.);

- «Технологічна структура національної економіки та її регулювання» (номер державної реєстрації 0109U001360 – 2009р.);

- «Економічний світогляд українського суспільства у період трансформаційних змін» (номер державної реєстрації 0110U001828 – 2010р.);

- «Цивілізаційні фактори розвитку економіки України» (номер державної реєстрації 0111U006349 – 2011р.);

- «Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства»
(номер державної реєстрації. 0112U000877 - 2012-13 рр.);
- «Національна економіка України у ХХІ столітті: закономірності функціонування та механізми регулювання» (номер державної реєстрації. 0113U003341 - 2013-14 рр.).

- "Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України" (номер державної реєстрації 0115U005619 - 2015-2016 рр.).

- "Зовнішні та внутрішні фактори розвитку національної економіки України в умовах глобалізації" (номер державної реєстрації 0117U001138 - 2017-2018 рр.).

© 2006-2022 Інформація про сайт