Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Manuals and textbooks of the department

Політична економія: Навч. посібник / За  ред.  д.е.н.,  проф.  Ю.І. Пилипенка. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет». – 2014. – 236 с.
Історія економічних учень : Навч. посібник / В.В. Волошенюк, Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко; За ред. Г.М. Пилипенко.– Д.: Національний гірничий університет, 2008. − 222 с.
Мікроекономіка: Навч. посібник / За  ред.  А.О.Задої.– Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 216 с. 
Макроекономіка. Навч. посібник / За ред. Г. М. Пилипенко. – 3-тє вид. перероб. і  доп. –Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 193 с.
Економічна теорія: Підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Дніпродзержинськ: ДДТУ. 2005. – 784 с.
Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с. - (Вища освіта XXI століття).
Національна економіка: Навч. посібник / За ред. В. М. Тарасевича — К.: Центр учбової літератури», 2009. – 280 с.
Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.
Історія економічних вчень / За ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. - К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 376 с.

© 2006-2022 Інформація про сайт