Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ

            Пилипенко Г.М. Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій економіці. навч. посіб. / Г. М. Пилипенко;  М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т.  «Дніпровська політехніка». –  Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – 104 с.         

       
      

Гузенко І. Ю. Глобальна  економіка.   навч.  посіб. ;  М-во  освіти  і  науки України, Нац. техн. ун-т. Дніпровська політехніка». –  Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – 168 с.

Економічна теорія. навч. посіб. / Г. М. Пилипенко, Ю. І. Пилипенко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. –       196 с.
Історія економічних учень : Навч. посібник / В.В. Волошенюк, Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко; За ред. Г.М. Пилипенко.– Д.: Національний гірничий університет, 2008. − 222 с.
Мікроекономіка: Навч. посібник / За  ред.  А.О.Задої.– Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 216 с. 
Макроекономіка. Навч. посібник / За ред. Г. М. Пилипенко. – 3-тє вид. перероб. і  доп. –Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 193 с.
Економічна теорія: Підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - Дніпродзержинськ: ДДТУ. 2005. – 784 с.
Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с. - (Вища освіта XXI століття).
Національна економіка: Навч. посібник / За ред. В. М. Тарасевича — К.: Центр учбової літератури», 2009. – 280 с.
Економічна теорія: Підручник / За ред. В. М. Тарасевича – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.
Історія економічних вчень / За ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. - К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 376 с.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт