Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Більше 70 років у освітньому просторі Дніпропетровщини!


                                                                     Без імені00.jpg  

Сучасна кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин має давню історію, яка розпочалася ще у далекому 1912 році, відколи у Катеринославському вищому гірничому училищі було запроваджено вивчення «Політичної економії і статистики». Викладачі цього курсу були об’єднані у спеціальну предметну комісію соціально-економічних дисциплін. Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. із представників комісії було сформовано кафедру політичної економії та теорії радянського господарства.

   

Відбудова економіки у повоєнні роки потребувала значної кількості спеціалістів, які б володіли знаннями, необхідними для розробки напрямів економічної політики на регіональному рівні, а також могли вирішувати практичні господарські проблеми підприємств. Відтак, у 1952 році було створено самостійну кафедру політичної економії. Очолив новий підрозділ університету І.І. Шкаредний, випускник Московського планового інституту, к.е.н., доцент, заслужений працівник вищої школи України.

 

Без імені01.jpg

Колектив кафедри політичної економії, 1975 р.

 

Спочатку склад кафедри формувався із числа випускників історичних та економічних факультетів ВНЗ, однак починаючи з 1974 року до викладання допускалися виключно фахові спеціалісти – ті, що закінчили університети за спеціальністю «Політична економія». Оскільки ця спеціальність була доволі дефіцитною (в Україні таких фахівців готували тільки в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (50 чол. на рік) та Харківському державному університеті (25 чол.), то кадрова політика ставала питанням непересічним. Саме завдяки вмінню керівництва сконцентрувати в ДГІ висококваліфіковані кадри, кафедра політичної економії перетворилася на базову з економічних дисциплін і потужний науково-методичний центр не тільки Придніпров’я, а й України.
З 1978 року кафедрою завідує І.Є. Голишев, випускник Харківського державного університету, к.е.н., доцент. У 1983 році її очолює випускник Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, к.е.н., доцент (1981), д.е.н. (1988), професор (1989) А.О. Задоя.

        Без імені02.jpg           Без імені03.jpg           Без імені04.jpg
        І.І. Шкаредний (1911-1979)               І.Є. Голишев (1935-2004)           А.О. Задоя (народ. у 1953 р.)
     

Політична економія була обов’язковою дисципліною для вивчення студентами абсолютно усіх спеціальностей. З 90-х рр. ХХ ст., коли економіка країни почала реформуватися на ринкову, виникла необхідність її наповнення складовими, які відображають закономірності функціонування ринкового механізму та поведінки економічних суб’єктів у конкурентному середовищі. Як відповідь на ці запити колектив кафедри підготував унікальний на той час підручник «Основи політичної економії: сучасний виклад». Також було розроблено спецкурси «Ринок цінних паперів і фондова біржа» (А.О. Задоя), «Підприємство в умовах ринкової економіки» (А.В. Черкавський), «Основи підприємництва» (С.В. Зарічний), «Основи сучасного менеджменту» (Ю.Є. Петруня). У подальшому на основі цих складових була створена нова програма викладання економічних дисциплін та побачив світ і до сьогодні найбільш популярний в Україні підручник: Задоя А.О., Петруня Ю.Є. «Основи економіки».
1992 рік став роком перейменування кафедри – вона стала кафедрою економічної теорії та основ підприємництва, а її викладачі почали активно залучатися до співпраці з підприємницькими структурами та органами державної влади. 
Саме у цей період під керівництвом професора А.О. Задої на кафедрі почав формуватися науковий осередок економістів-теоретиків, які  здійснювали дослідження у сфері економічної теорії та історії економічної думки, поєднували теорію й практику. Наукові здобутки кафедри того періоду втілилися у захисті 1 докторської (Ю. Є. Петруня – 2000 р.) та 9 кандидатських дисертацій (О. В. Черкавський (1983), Ю. Є. Петруня (1987), С. В. Зарічний (1987),  Т. В. Гніденко (1990), Ю.І. Пилипенко (1995), Г. М. Пилипенко (1996),  В.В. Волошенюк (2000),  С. О. Геращенко (2001), Н. І. Литвиненко (2004).

 

Без імені05.jpg
Колектив кафедри економічної теорії та основ підприємництва, 2000 р.


Роки піднесення кафедри у навчально-методичній та науковій сферах співпали з періодом становлення українського бізнесу і відкриттям ВНЗ, що готували спеціалістів для його функціонування. Тому запит на висококваліфіковані кадри з економічною освітою торкнувся й професорсько-викладацького складу кафедри – більшість із них перейшла на керівні посади до новостворених структур. Зокрема, А.О. Задоя став ректором Академії бізнесу і права, а В.В. Волошенюк деканом одного із її факультетів (нині Університет ім. Альфреда Нобеля), Ю.Є. Петруня – проректором Академії митної справи України, А.В. Черкавський – директором Дніпропетровської філії Київського університету економіки та права «КРОК», Т. В. Гніденко почала викладати на кафедрі фінансів НУ ім. Т.Г. Шевченка.
Викладачі кафедри працювали не тільки у нових закладах вищої освіти, але й реалізовували себе в інших сферах економічної діяльності. Так, П.І. Дучинський очолив регіональне відділення Фонду державного майна України, а по завершенню приватизаційного періоду обійняв посаду директора з економіки АТ «Дніпрошина». С.В. Зарічний стояв у витоків створення недержавного телебачення, очолюючи економічний підрозділ студії «34 канал». Ф.І. Грищєв заснував декілька підприємств і на сьогодні є одним із найбільш успішних бізнесменів України та членом Громадської ради при Дніпропетровській ОДА.
Відновити кафедру випала доля молодому к.е.н., доценту Ю.І. Пилипенку, який розпочав завідування у 2001 році (на період його навчання в докторантурі кафедру очолював к.е.н., доцент В.В. Волошенюк (2006-2011). Зосередивши основні зусилля на вирішенні кадрових проблем через підготовку в аспірантурі й докторантурі, кафедра невдовзі отримала 4 доктора економічних наук (Ю. І. Пилипенко – 2011 р., Г. М. Пилипенко - 2012 р., В. М. Шаповал - 2012 р., Н. І. Литвиненко - 2016 р.) та 1 кандидата (В. В. Чорнобаєв – 2008 р.). У подальшому на кафедрі захистили кандидатські дисертації Н. Є. Федорова (2018) та Д. Д. Алєксєєнко (2020), а В.Л. Смєсова - докторську (2020).
 Викладачі кафедри вели викладацьку роботу, займалися науковою діяльністю, а також приймали активну участь у створенні й функціонуванні таких вітчизняних громадських організацій, як «Міжнародна асоціація інституціональних досліджень» та «Всеукраїнське об’єднання політекономів», докладаючи чималі зусилля для розвитку економічної теорії та популяризації її сучасних концепцій.
За період 2001-2020 рр. кафедрою було підготовлено  9 навчальних посібників та більше 70 монографій (з яких 8 – одноосібні); опубліковано більше 500 статей у фахових виданнях України та зарубіжних країн;  прийнято участь у 200 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

У 2017 році кафедра отримала свою сучасну назву - «Економічної теорії та міжнародних економічних відносин», два роки працювала над тим, щоб розпочати підготовку бакалаврів за ОП 292 Міжнародні економічні відносини»


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт