Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Обов’язкові дисципліни

1. Вступ до університетських студій
Робоча програма
Силабус
2.  Економіка зарубіжних країн
Робоча програма Силабус
3.  Економічна теорія
Робоча програма Силабус
4.  Мікроекономіка
Робоча програма Силабус
5.  Макроекономіка
Робоча програма Силабус
6.  Фірми, ринкові структури і стратегії
у світовій економіці
Робоча програма Силабус
7.  Національна та інституціональна економіка
Робоча програма Силабус
8.  Міжнародні економічні відносини та світова політика
Робоча програма Силабус
9.  Глобальна економіка
Робоча програма Силабус
10.  Основи інформаційно-аналітичної діяльності
в світовій економіці
Робоча програма Силабус
11.  Кон’юнктурні дослідження світових ринків
Робоча програма Силабус


Курсові роботи, практики та кваліфікаційна робота бакалавра

1. Курсова робота з дисципліни «Фірми, ринкові структури
і стратегії у світовій економіці»
Методичні рекомендації
2.  Курсова робота з дисципліни «Міжнародні економічні
відносини та світова політика»
Методичні рекомендації
3.  Навчальна практика (Вступ до фаху)
Програма практики
4.  Навчально-ознайомча практика
Програма практики
5.  Виробнича практика зі спеціальності
Програма практики
6.  Передатестаційна практика
Програма практики
7.    Виконання кваліфікаційної роботи           
Методичні рекомендації


ДЛЯ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Обов’язкові дисципліни

1. Історія економіки та економічної думки (051)
Робоча програма
Силабус
2.  Економічна теорія (032) 
Робоча програма Силабус
3.  Національна та інституціональна економіка (051)   
Робоча програма Силабус
4.  Економічна теорія (073)
Робоча програма Силабус
5.  Економічна теорія (073)
Робоча програма Силабус
6.  Мікроекономіка (051)
Робоча програма Силабус
7.  Мікроекономіка (071)
Робоча програма Силабус
8.  Мікроекономіка (072)
Робоча програма Силабус
9.  Мікроекономіка (075)
Робоча програма Силабус
10.  Мікроекономіка (076)
Робоча програма Силабус
11.  Макроекономіка (051)
Робоча програма Силабус
12.  Макроекономіка (071)
Робоча програма Силабус
13.  Макроекономіка (072)
Робоча програма Силабус
14.  Макроекономіка (073)
Робоча програма Силабус
15.  Макроекономіка (075)
Робоча програма Силабус
16.  Макроекономіка (076)
Робоча програма Силабус
17.  Світова політика та економіка (052)
Робоча програма Силабус
18.  Інституціональна економіка (052)
Робоча програма Силабус

Вибіркові дисципліниСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт