Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СТУДЕНТСЬКА НАУКАНАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕКОНОМІСТ»
На кафедрі працює науковий гурток, який об’єднує студентів, що виявили бажання опанувати навички проведення самостійних наукових досліджень і є особистостями, що прагнуть постійного творчого пошуку

             Без імені01.jpg  

Керівник гуртка

асистент кафедри, 

аспірант Університету Селінуса 

Сердінова Анна Сергіївна

serdinova.a.s@nmu.one

            Без імені02.jpg    

Староста гуртка

студентка гр. 292-20-1

Поколодна Світлана

pokolodna.s.a@nmu.one

  • Робота гуртка спрямована на формування у студентів зацікавленості у науковій діяльності, навчання основам методології економічної науки та надання допомоги у вирішенні актуальних проблем розвитку економіки під час проведення самостійних досліджень.
  • Участь у роботі гуртка сприяє формуванню наукового світогляду, дозволяє більш глибоко опанувати навчальний матеріал, надає досвід роботи у творчому колективі.
  • Найбільш обдаровані й талановиті студенти залучаються до досліджень кафедри, беруть участь у круглих столах, наукових семінарах і конкурсах на кращу наукову роботу, під керівництвом викладачів готують тези на конференції та пишуть статті.
  • Засідання членів гуртка відбувається раз на місяць. На них запрошуються представники академічної спільноти, відомі дослідники та креативні особистості, для яких інноваційність та творчий пошук є сенсом життя.

 НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ


 Без імені03.jpg Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  «Сучасна економіка: проблеми  теорії та практики» відбувається раз на два роки

У збірках матеріалів конференції представлено тези доповідей секції «Економічна теорія та міжнародні економічні відносини»
Матеріали науково - практичної конференції студентів, аспірантів та  молодих вчених (2021)
Матеріали науково - практичної конференції студентів, аспірантів та  молодих вчених (2019)
Матеріали науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (2016)
Матеріали науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (2015)
Матеріали науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (2014)

    

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт