Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносинПилипенко Ю.І..JPG

Завідувач кафедри – Пилипенко Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор.

Контакти:

Тел.: +38 (056) 746-18-25
E-mail: pylypenko.yu.i@nmu.one          


Кафедра створена у 1952 році і спочатку мала назву кафедри політичної економії. У 1992 р. перейменована у кафедру економічної теорії та основ підприємництва, а у 2017 р. - кафедру економічної теорії та міжнародних економічних відносин.

Кафедра забезпечує викладання таких професійно-орієнтованих та спеціальних економічних дисциплін: 

 • Економічна теорія;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Історія економіки та економічної думки;
 • Теорія фірми;
 • Сучасні економічні теорії;
 • Фірми, ринкові структури і стратегії;
 • Міжнародні економічні відносини та світова політика;
 • Глобальна економіка;
 • Міжнародний бізнес;
 • Інвестиційні процеси у світовій економіці
 • Бізнес план міжнародного інвестиційного проекту;
 • Кон'юнктурні дослідження світових ринків;
 • Ціноутворення на світових ринках.

Навчальний процес забезпечують
: 3 доктори економічних наук, 6 кандидатів економічних наук, доцентів та один асистент. Готують дисертації три аспіранти.Результати досліджень за період з 2010-2020 рр. втілилися у: 

- підготовці 20 монографій, із яких - 15 колективні, які було видано у Польщі. Росії та Україні, а також 5 одноосібних, виданих в НТУ «Дніпровська політехніка»; 

- публікації 152 статей у фахових виданнях України; 

- публікації 50 статей у виданнях Білорусі, Росії, Польщі, Чехії, Чорногорії, США; 

- участі у більше 200 міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, які проходили як в Україні, так і за кордоном. 

Сьогодні кафедра є потужним науковим центром, в якому сформовано наукову школу під керівництвом доктора економічних наук, професора Задої А. О. За роки роботи на кафедрі Задоя А. О. підготував п'ять докторів наук: Петруню Ю. Є. (2000 р.), Пилипенко Ю. І. (2011р.),  Шаповал В. М. (2012 р.),  Пилипенко Г. М. (2012 р.) та Литвиненко Н.І. (2016 р.), 3 кандидатів економічних наук: Пилипенко Ю. І. (1995 р.), Пилипенко Г. М. (1996 р.), Литвиненко Н. І. (2004 р.). 

Петруня Ю. Є. у період роботи на кафедрі підготував двох кандидатів економічних наук – Волошенюка В. В. (2000 р.) і Геращенко С. О. (2001 р.).  

У 2008 р. на кафедрі була захищена кандидатська дисертація Чорнобаєвим В. В., яка була виконана під керівництвом Пилипенко Г. М. 

У сфері наукових інтересів кафедри знаходиться досить широке коло проблем: інноваційна діяльність та технологічний розвиток національної та світової економіки, інституціональні аспекти функціонування економічних систем, становлення та розвиток ринку цінних паперів та інших сегментів фінан­сового ринку. Кафедра активно співпрацює з ВНЗ України і науковцями зарубіжних країн (конференції, семінари, сумісні програми досліджень, колективні монографії). При кафедрі діє докторантура, аспірантура та науковий семінар зі спеціальності 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01.


© 2006-2022 Інформація про сайт