Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

КАФЕДРА СЬОГОДНІ

Базуємося на традиціях минулого та впевнено рухаємося в майбутнє, забезпечуючи передачу знань, досвіду та академічних цінностей молоді!     IMG_20230218_160254_997.JPG         

  • Кафедра забезпечує викладання базових економічних дисциплін для студентів усіх спеціальностей Інституту економіки, політологам та історикам, а також формує знання й професійні навички у здобувачів освіти за ОП 292 «Міжнародні економічні відносини».
  • Навчальний процес забезпечують 4 доктора економічних наук (професори), 3 кандидата економічних наук (доценти) та 1 асистент. Викладання здійснюється переважно на основі власних підручників і навчальних посібників, в яких враховано здобутки сучасної економічної науки та практичний досвід діяльності професорсько-викладацького складу.
  • Кафедра є потужним науковим центром, в якому ведуться дослідження у сфері методології сучасної економічної науки та історії економічної думки, вивчаються питання взаємодії держави і ринку, проблеми соціально-економічного, техніко-технологічного та сталого розвитку країн світу.
  • Викладачі кафедри беруть участь в атестації наукових кадрів: здійснюють керівництво науковими дослідженнями аспірантів і докторантів, виступають офіційними опонентами, входять до складу Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій та Експертної ради при МОН України. Стукало Н.В. та Литвин М.В. є членами НАЗЯВО, в межах якого працюють над покращенням якості української вищої освіти.
  • При кафедрі діє Ресурсний центр зі сталого розвитку

Ми - кафедра, яка завжди в авангарді змін!

Команда висококваліфікованих професіоналів, що поєднують викладацьку діяльність з роботою в бізнесі,  а тому знають точно, як потрібно будувати освітній процес. Ми працюємо за унікальними навчально-методичними матеріалами, застосовуємо інноваційні освітні технології та постійно вчимося новому!


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт