Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Литвин Марина Валентинівна

Литвин М.В..png

Кандидат економічних наук, доцент


Заступник Голови Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (29 галузь «Міжнародні відносини»), Керівник Ресурсного центру зі сталого розвитку, член правління ВГО «Інноваційний університет», член правління Української асоціації європейських студій, асоційований член Ради молодих вчених МОН України. З 2019 р. по т. ч. працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка».

Наукові профілі:

    GoogleScholar
     https://scholar.google.com.ua/citations?user=hMJgHvsAAAAJ&hl=ru
    ORCID
     https://orcid.org/0000-0001-8597-6835
    SCOPUS
     https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219025276


Закінчила факультет міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка» у 2005 році та отримала кваліфікацію магістра з міжнародної економіки. З 2005 по 2019 рік працювала у ДНУ ім. О. Гончара: викладачем, доцентом кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, заступником декана з навчальної роботи факультету міжнародної економіки, заступником декана з наукової роботи факультету міжнародної економіки. З 2014 р. до 2018 р. працювала на посаді завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Глобальні детермінанти впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності» за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини та отримала ступінь кандидата економічних наук.

З 2012 р. працює над докторською дисертацією «Глобальні виклики сталого розвитку світового господарства» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. З 2018 р. по 2020 р. була докторантом кафедри міжнародної економіки і світових фінансів за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

З 2016 р. – координатор освітньої мережі сприяння сталому розвитку проекту ПРООН/ЄС, з 2019 р. - регіональний лідером порозуміння ПРООН в Україні.

Викладає дисципліни: «Геоекономіка», «Міжнародні економічні відносини».

Наукові інтереси: Інтернаціоналізація вищої освіти, глобальні виклики сталого розвитку світового господарства, міжнародні економічні відносини, глобальні цілі сталого розвитку, міжнародні стандарти банківської діяльності.

Автор більше 130 наукових праць, з них – 7 колективних монографій, 2 навчальних посібників, 40 наукових фахових статей, 3 авторських свідоцтв. Найбільш важливими працями є монографії «Зелена економіка»: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку (2018), «Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти» (Варшава, 2016), «Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?» (2013), «Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку» (2015).

Наукові публікації.

1. Lytvyn M. Ensuring sustainable development in the countries of the world based on environmental marketing / M. Lytvyn, Y. Pylypenko, N. Stukalo, L. Golovko, L. Kolinetz // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2020. - №3. – р. 145-151 (Scopus).

2. Литвин М.В. Перспективні сценарії досягнення сталого розвитку в умовах глобальних загроз / М.В. Литвин, Н.В. Стукало // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2020. – № 2(70). - С. 53-65. - Режим доступу до журналу: https://ev.nmu.org.ua/index.php/ru/archive?arh_issue=70

3. Lytvyn M. The concept of sustainable development of Ukraine in the context of global threats/ Stukalo, N.V., Lytvyn, M.V., Petrushenko, Y.M., Pylypenko, Y.I., Kolinets, L.B. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, 2021(3), стр. 178–183.

4. Lytvyn M. The achievement of the country's sustainable development in the conditions of global threats / M. Lytvyn, Y. Petrushenko, N. Stukalo, Y. Omelchenko // E3S Web of ConferencesVolume 211, 25 November 2020, International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science and Sustainable Development, JESSD 2020; Virtual, Online; Indonesia; 28 September 2020 до 30 September 2020;. - (Scopus).

5. Литвин М.В. Проблеми розвитку глобальної конкурентоспроможності України / М.В. Литвин., О.В. Фролов // Економічний простір. – 2018. - № 135. – С. 26-32 (Index Copernicus).

6. Литвин М.В., Стукало Н.В. Сталий розвиток: шляхи від «коричневої до «зеленої» економіки / Стукало Н.В., Литвин М.В. //«Зелена» економіка: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку: колект. моногр.– Дніпро: Середняк Т.К. – 2018. - С. 24-35.

7. Литвин М.В. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь : монографія / М.В. Литвин [за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко]; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: 2016. – 714 с. – С.500-517

8. Литвин М.В. Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія / колектив авторів. – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – 510 с.

9. Литвин М.В. Стратегія інтернаціоналізації факультету міжнародної економіки / М.В. Литвин // Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти ІІ. – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. – С. 97-108.

© 2006-2022 Інформація про сайт