Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Смєсова Вікторія Леонідівна


Смєсова.jpg
Наукові профілі:

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wOQa5KEAAAAJ
Профіль у Scopus:
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57212147672&a...=
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0444-4659

  

 Підвищення кваліфікації:

1. 2016-2017 рр. Кафедра економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національній гірничій університет», м. Дніпро. Наказ ректора 177-К від 10.05.2016 р., № довідки – 1/23 – 311.

2. 2019 р. Національна металургійна академія України. Наказ ректора № 104-к, від 04.03.2019, № довідки – 203/7.

3. 2020 р. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkola Wyzsza (м. Седльце, Польща)  (06.03.2020-30.07.2020) 180 годин (6 кредитів ECTS), сертифікат № 031/2020

4. 2020 р. ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, Україна) (03.11.2020 – 05.11.2020) 18 годин (0,6 кредитів ECTS), сертифікат № ЕК – 1023 – 2020.

5. 2021 р. ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, Україна) (08.06.2021 – 10.06.2021) 18 годин (0,6 кредитів ECTS), сертифікат № ЕК – 1005 – 2021.

6. 2021 р. Підвищення кваліфікації для викладачів з від Reikartz hotel Group «Level Up разом з Reikartz» (18.10.2021 – 31.10.2021) 30 годин (1кредит ECTS), сертифікат TQOJAG-CE000122.

7. 2022 р. Університет Альфреда Нобеля (11.01.2022 – 20.01.2022) 90 годин (3 кредити ECTS), сертифікат № МА 000005/С


      Професор кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ  «Дніпровська політехніка».

У 1998 р. закінчила Національну гірничу академію України за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію “економіст”.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки» на тему “Відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки”.

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки» на тему “Економічні інтереси в системі відтворення економічних відносин суспільства”.

З 1998 р. по 2021 р. працювала у ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» на посадах викладача, доцента, професора кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки.

Автор та співавтор понад 150 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, у тому числі 7 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science; 2 одноосібних монографій, 5 колективних монографій, 1 термінологічного словнику, 6 підручників.

Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Макроекономіка», «Кон’юнктурні дослідження світових ринків».

Наукові інтереси: відтворення економічних відносин, економічні інтереси, економічна політика держави, проблеми влади-власності і «кланового» капіталізму, інвестиційна та інноваційна діяльність суб’єктів, інвестиційний потенціал, міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини.

© 2006-2022 Інформація про сайт