Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Литвиненко Наталія Іванівна

Литвиненко Н.І.JPG

Наукові профілі:
GoogleScholar
https://scholar.google.com/citations?user=18iuSaAAAAAJ&hl=en
ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3797-8398
Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209739832

Підвищення кваліфікації
Захист докторської дисертації 2016 р., ДВНЗ «Національний гірничий університет», диплом ДД № 5383 від 12.05.2016 р., тема дисертації «Інституціональні чинники розвитку сучасної соціально-економічної системи»
               
Доктор економічних наук, доцент. Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Організація і нормування праці у машинобудуванні» та отримала кваліфікацію інженера-економіста. 

З вересня 1998 року розпочала свою трудову діяльність викладача у Національному гірничому університеті. У 2003 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.01.01- економічна теорія. Під керівництвом док. ек. н., проф. Задої А. О. підготувала і захистила у 2004 році кандидатську дисертацію за темою «Фінансово-промислові групи: сучасні світові тенденції та проблеми становлення в Україні».

У 2011-14 рр. навчалася в докторантурі при кафедрі економічної теорії та основ підприємництва ДВНЗ «Національний гірничий університет».

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Інституціональні чинники розвитку сучасної соціально-економічної системи».

З листопада 2014 року по т. ч. працює на посаді доцента кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин.

Викладає дисципліни: «Мікроекономіка», «Національна та інституціональна економіка», «Вступ до фаху». 

Наукові інтереси: інституційна теорія, методологія сучасної економічної науки, крос-культурний аналіз економічних систем, інноваційний розвиток національної економіки. Автор більше 100 наукових на навчально-методичних робіт.

Наукові публікації.
1. Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska. Institutional components of socio-economic development // Науковий вісник Національного гірничого університету – №3. – 2019. – С. 199 – 206.
2. Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska. Training institutional development: experience of liberal transformation in Ukraine and Belarus // Науковий вісник НГУ. – 2019. – №4. – С.
3. H. Pylypenko, N. Lytvynenko, T. Barna Socio-cultural context of innovative development // Philosophy and Cosmology. – 2019. – Vol. 23 – P. 98-111.
4. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Інституціональні чинники розвитку соціально-економічних систем // Економічний вісник Національного гірничого університету – №4 (51). – 2015 – С. 21– 32. 
5. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І., Черкавська Т. М. Соціально-економічний розвиток суспільства: сутність та фактори впливу // Економічний простір – № 216 – 2016 – С. 115-127.
6. Литвиненко Н.І. Норма «правова поведінка» та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір // Економічний Вісник НГУ. – 2015. – №1. – С.27-33 (стаття належить до науко метричної бази даних Index Copernicus)
7. Литвиненко Н.І. Структура інституціонального середовища економічної системи та взаємозв’язок між його елементами // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 6. – С. 8-15.
8. Литвиненко Н.І. Особливості інституціонального середовища економічної системи України та напрями формування його ефективної структури // Економічний простір: збірник наукових праць. – № 98. – 2015. – С. 84-95.
9. Литвиненко Н.І., Трифонова О.В. Вплив інституціонального середовища на формування національної моделі менеджменту // Економічний Вісник НГУ. – 2016. – № 2. – С. 139-146.
10. Литвиненко Н.І. Наслідки впливу інституціональних чинників на соціально-економічний розвиток // Економічний Вісник НГУ. – 2016. – № 4. – С. 49-55. 
11. Литвиненко Н.І. Проблеми створення та управління міжнародними резервами: уроки для України // Економічний Вісник НГУ. – 2017. – № 2. – С. 17-25. 
12. Литвиненко Н.І. Інновації як джерело економічного зростання сучасної світогосподарської системи / Н.І. Литвиненко, В.В. Волошенюк // Бізнес-Інформ. – 2018. – № 5. – С. 121-127.

© 2006-2022 Інформація про сайт