Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Голубєва Ірина Євгенівна

Релина.png

Підвищення кваліфікації
Запорізький національний технічний університет, кафедра міжнародних економічних відносин, Наказ № 66/л від 16.02.18р.

Кандидат економічних наук. У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара і здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Почала трудову діяльність на посадах інженера, перекладача Південноукраїнської АЕС. З 2008 року по 2011 рік навчалася в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Працювала на посадах асистента та старшого викладача кафедри міжнародної економіки ПДАБА. У період 2014-2016 рр. займала посаду доцента кафедри міжнародної економіки та світових фінансів Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара.

З 2018 року – доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Національний гірничий університет».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Наукові інтереси: міжнародна міграція робочої сили, іноземні інвестиції, міжнародна соціальна політика. Автор близько 40 наукових та навчально-методичних робіт.

Монографії:

1. Рєліна І. Є. Світовий досвід регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів / І. Є. Рєліна // Сучасна Україна в глобальному середовищі:стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія. – Дніпропетровськ: Інновація, 2015. – 510 с.
2. Рєліна І. Є. Соціальна політика в глобалізованому світі / І. Є. Рєліна // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія [за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської]. – Д.: НГУ, 2018. – 258 с. (С.84-96).

Фахові видання:

1. Орловська Ю.В., Рєліна І. Є. Особливості міжнародної інвестиційної діяльності в умовах світової фінансової кризи / Ю. В. Орловська, І. Є. Рєліна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2012. -№57. – С.14-18.
2. Вертелецька О.М., Рєліна І. Є. Аналіз формування глобального ринку кваліфікованих кадрів / О. М. Вертелецька, І. Є. Рєліна // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Вип.10, Ч1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012 – С.309-312
3. Varlamova O., Relina I., Goncharova K. Large-scale Projects / O. Varlamova, I. Relina, K. Goncharova. Management in International Business // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2013. -№77. – С.32-40.
4. Гончарова К.В., Рєліна І. Є., Квактун О.О. Постіндустріальні виклики міжнародного менеджменту на початку ХХІ століття / К. В. Гончарова, І. Є. Реліна, О. О. Квактун // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2013. -№78. – С.5-13
5. Дугінець Г.В, Рєліна І. Є. Демографічний та кадровий вимір міжнародних міграційних процесів в Україні / Г. В. Дугінець, І. Є. Рєліна // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Менеджмент інновацій». – 2015. – №4. – Т23.- С 49-57.
6. Дугінець Г.В, Рєліна І. Є. Вплив міжнародних міграційних процесів на економічний розвиток України / Г. В. Дугінець, І. Є. Рєліна // Вестник Приазовского государственного технического университета: Серия «Экономические науки». - № 29. - 2015. - С. 245-249.
7. Реліна І.Є., Пилипенко Г. М. Соціальна справедливість у світовій економіці: одвічний конфлікт держави та ринку / І. Є. Реліна, Г. М. Пилипенко // Економічний вісник НГУ. - №4, 2017. - С. 9-16.

© 2006-2022 Інформація про сайт